Hitrizin 10 Mg 10 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri setirizin dihidroklorür (10 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Subkutan kullanım için kullanıma hazır enjektör Endikasyonlar 28/12/2007-123/86 Farmakodinamik Özellikler 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Preparat dondurulmamalıdır. Farmakokinetik Özellikler…

Read More

Hitrizin 10 Mg 20 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri setirizin dihidroklorür (10 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Aşırı dozda Setirizin alındığında görülen en belirgin semptom uyku halidir. Böyle hallerde mide yıkanmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Endikasyonlar…

Read More

Hitrizin 10 Mg 20 Ml Damla

İlaç Etken Maddeleri setirizin dihidroklorür (10 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Asiklovir, mide-barsak kanalından kısmen emildiğinden oral yoldan verilen yüksek dozlarda dahi akut bir toksisite gözlenmemiştir. İntratubüler sıvıdaki çözünürlük sınırının…

Read More

Hitrizin 5 Mg 150 Ml Surup

İlaç Etken Maddeleri setirizin dihidroklorür (5 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı HOLOXAN®, bronş karsinomu, over karsinomu, testis tümörleri, meme karsinomu, yumuşak doku sarkomu, pankreas karsinomu, hipernefroma, endometriyal karsinom ve malign…

Read More

Hb-Vax Pro 10 Mcg 1 Flakon

İlaç Etken Maddeleri hepatit B virüsü yüzey antijeni (10 µg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Asiklovir, mide-barsak kanalından kısmen emildiğinden oral yoldan verilen yüksek dozlarda dahi akut bir toksisite gözlenmemiştir. İntratubüler…

Read More

Haemaccel İnfüzyon Solüsyonu 500 Ml

İlaç Etken Maddeleri poligelin (3,5 g) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Subkutan kullanım için kullanıma hazır enjektör Endikasyonlar 28/12/2007-123/86 Farmakodinamik Özellikler 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Preparat dondurulmamalıdır. Farmakokinetik Özellikler HIBOR…

Read More

Humalog 100 Iu/Ml 10 Ml 1Flk

İlaç Etken Maddeleri insülin lispro İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Subkutan kullanım için kullanıma hazır enjektör Endikasyonlar 28/12/2007-123/86 Farmakodinamik Özellikler 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Preparat dondurulmamalıdır. Farmakokinetik Özellikler HIBOR 10.000…

Read More

Hom 1 500 G

İlaç Etken Maddeleri karbonhidrat İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Subkutan kullanım için kullanıma hazır enjektör Endikasyonlar 28/12/2007-123/86 Farmakodinamik Özellikler 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Preparat dondurulmamalıdır. Farmakokinetik Özellikler HIBOR 10.000 IU…

Read More