Uromitexan 400 Mg 15 Ampul

…kısa aralıklarda Uromitexan’ı vermenin bireysel vak’alarda yararlı olduğunu göstermiştir (örneğin her üç saatte bir, toplam Uromitexan dozu = oksazafosforin dozunun %60’ı). Çok yüksek dozda oksazafosforin ile sitostatik tedavide (örneğin kemik…

Read More