Croxilex-Bid 200/28 Sus.

İlaç Etken Maddeleri amoksisilin trihidrat (200 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Sitalopramın tek başına veya diğer ilaçlar/alkol ile birlikte doz aşımında sıklıkla görülen semptomlar: sersemlik, terleme, bulantı, tremor, somnolans ve sinüs taşikardisidir. Daha nadir olarak; amnezi, konfüzyon, koma, konvülsiyonlar, hiperventilasyon, siyanoz, rabdomiyoliz ve EKG değişiklikleridir (QTc aralığında uzama, düğüm ritmi, ventrikül aritmisi ve olası bir […]

Read More

Citara 40 Mg 28 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri sitalopram hidrobromür (40 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Sitalopramın tek başına veya diğer ilaçlar/alkol ile birlikte doz aşımında sıklıkla görülen semptomlar: sersemlik, terleme, bulantı, tremor, somnolans ve sinüs taşikardisidir. Daha nadir olarak; amnezi, konfüzyon, koma, konvülsiyonlar, hiperventilasyon, siyanoz, rabdomiyoliz ve EKG değişiklikleridir (QTc aralığında uzama, düğüm ritmi, ventrikül aritmisi ve olası bir […]

Read More

Cardura 2 Mg 20 Tablet

İlaç Etken Maddeleri doksazosin mesilat (2 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı CUROSURF® uygulamasını takiben hiçbir doz aşımı bildirimi yapılmamıştır. Pek muhtemel olmamakla birlikte, kaza ile doz aşımı durumunda ve eğer bebeğin solunumunda, ventilasyonunda veya oksijenasyonunda bariz klinik etkiler görülür ise, süspansiyon mümkün olduğu kadar fazla miktarda aspire edilmeli ve sıvı ve elektrolit dengesine özel dikkat […]

Read More

Cenart Plus 5/160/12,5 Mg Tedavi Paketi (28+28 Film Tablet)

İlaç Etken Maddeleri valsartan (160 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Zehirlenmeye yol açmaz. Sefalosporinler  çok yüksek dozda serebral iritasyona bağlı konvülsiyonlara sebep olabilmektedirler. Böyle hallerde ilaç derhal kesilmeli, gerektiğinde antikonvülzif ilaçlar verilmelidir. Sefuroksim aşırı dozda alındığında hasta kusturulmalı, midesi yıkanmalıdır. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz sefuroksimin serum düzeyini düşürmekte yarar sağlamaktadır. Endikasyonlar Sefuroksim aksetile hassas mikroorganizmalar […]

Read More

Colastin-L 80 Mg 30 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri atorvastatin kalsiyum (80 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Atorvastatinin doz aşımı için spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Herhangi bir doz aşımı durumunda hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gerekli destekleyici tedbirler alınmalıdır. İlaç plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından dolayı hemodiyalizin atorvastatin klerensini anlamlı olarak arttırması beklenmez. Endikasyonlar Diyet ile birlikte; Klinik olarak koroner […]

Read More

Coveram 5 Mg + 10 Mg 30 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri perindopril arjinin (5 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Sefalosporinlerin yüksek doz uygulanmasından sonra baş dönmesi, parestezi, baş ağrısı görülebilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda bilinç bozukluğu, konvülziyonlar görülebilir.   Doz aşımı durumunda tedavi durdurularak destek tedavisi uygulanır.   Doz aşımı nedeniyle konvülziyon gelişti ise antikonvülsif tedavi uygulanmalıdır.   Ağır doz aşımı durumlarında […]

Read More