Maximus 100 Mg 15 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri flurbiprofen (100 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı – Endikasyonlar Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismenorede endikedir. Farmakodinamik Özellikler Flurbiprofen analjezik ve antienflamatuvar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuvar ajandır. Etkisini prostaglandin biyosentezinin spesifik olarak siklooksijenaz enzim seviyesinde inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik […]

Read More

Molcef 400 Mg 10 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri valsartan İlaç Prospektüsü Doz Aşımı – Endikasyonlar MAXIDEX® steril oftalmik pomad genellikle kortikosteroidlere cevap veren aşağıdaki durumlarda endikedir: Anterior segmentteki inflamatuar göz hastalıkları – Akut ve kronik uveitis, iridosiklitis, iritis, siklitis, herpes zoster oftalmikus.  Phlyctenular kerato – konjonktivitis gibi eksternal göz hastalıkları; vernal, allerjik, kataral olanlar da dahil nonpürülan konjonktivitis; başlıca nedeni […]

Read More

Muscoflex 8 Mg 20 Kapsul

İlaç Etken Maddeleri tiyokolşikosit (8 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Sefalosporinlerin aşırı dozu serebral irritasyon sonucu konvülsiyonlara neden olabilir. Aşırı doz durumunda serum düzeyleri hemodiyaliz veya peritoneal diyalizle düşürülebilir. Endikasyonlar MULTİSEF, sefuroksime duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş aşağıdaki infeksiyonların tedavisinde endikedir. Solunum yolu infeksiyonları: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (penisilinaz […]

Read More

Metsil 5 Ml 40 Mg 150 Ml Suspansiyon

İlaç Etken Maddeleri simetikon (40 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı — Endikasyonlar Metsil Süspansiyon, sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek için kullanılır. Metsil Süspansiyon gaz tutulmasının sorun yaratabileceği durumlarda örneğin hava yutulması, fonksiyonel dispepsi, postoperatif gaz gerginliği, peptik ülser, spastik ya da irritabl kolon, divertikülit, postkolesistektomi sendromu, kronik kolesistit, karın içi röntgen çekimlerinde […]

Read More

Mannitol %20 Pvc 500 Ml (Setli)

İlaç Etken Maddeleri mannitol (20 g) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Parenteral tedavi sırasında doz aşımı olursa, parenteral uygulamaya son verilmeli ve hasta sıvı veya solüt yükü açısından yeniden değerlendirilerek uygun tedavi girişimlerinde bulunulmalıdır. Endikasyonlar – Farmakodinamik Özellikler İntravenöz infüzyon için steril ve apirojen solüsyon Farmakokinetik Özellikler 500 ve 1000 ml'lik Vacoliter cam şişelerde sunulmuştur. Farmasötik […]

Read More