Osalen 70 Mg 12 Tablet

İlaç Etken Maddeleri alendronat monosodyum trihidrat (70 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Doz aşımı durumunda hipokalsemi, hipofosfatemi, mide bulantısı, ekşime ve yanma, özofajit, gastrit ya da ülser ortaya çıkabilir. Alendronatı bağlamak amacıyla hastaya süt ve antasit verilebilir. Özofagus iritasyonu riskini önlemek için hasta kusturulmamalı ve dik durumda oturtulmalıdır. Diyalizin yararlı olması beklenmez. Endikasyonlar Osalen tablet, […]

Read More

Oximin Jel 25 Gr

İlaç Etken Maddeleri benzoil peroksit anhidr İlaç Prospektüsü OXIMIN JEL 25 GR Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.

Read More

Otiliks 40 Mg 90 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri otilonyum bromür (40 mg) İlaç Prospektüsü Ambalajın Niteliği Ve İçeriği Ürünün ambalajında; klorobutil elastomer tıpalı Tip I camdan yapılmış, içinde 100 mg oksaliplatin içeren 1 adet flakon bulunur. Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler OXEBEWE’nin araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilerine ilişkin bir veri yoktur. Bu ilaç, hastaya bağlı olarak araç veya […]

Read More

Omeprol 20 Mg 14 Kapsul

İlaç Etken Maddeleri omeprazol (20 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Omeprol 20 mg Kapsül ile doz aşımı oluştuğunda görülen semptomlar genellikle hafif ve geçicidir. Konfüzyon, taşikardi, bulantı, baş ağrısı ve ağız kuruluğu ortaya çıkabilir. Doz aşımı durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Proteinlere çok yüksek oranda bağlandığından diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz. Endikasyonlar Omeprol 20 mg […]

Read More

Oxaliplatin Hospira 50 Mg/10Ml Iv Infuzyon Icin Konsantre Cozelti Iceren 1 Flakon

İlaç Etken Maddeleri oksaliplatin (50 mg) İlaç Prospektüsü Ambalajın Niteliği Ve İçeriği OXALIPLATIN HOSPIRA’nın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi konusunda çalışma yoktur. Sersemlik, bulantı ve kusma riskinde artışa ve dengeyi etkileyen diğer nörolojik semptomlara yol açan OXALIPLATIN HOSPIRA tedavisi, araç ve makine kullanma yeteneğini hafif ya da orta derecede etkileyebilir. Görme anomalileri, özellikle geçici görme kaybı […]

Read More