Salofalk 250 Mg 30 Supozituar

İlaç Etken Maddeleri mesalazin (250 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Parenteral sefazolinin yüksek dozlarda verilmesi parastezi, başağrısı, baş dönmesi oluşturabilir. Renal yetmezliği olanlarda ve bazı sefalosporin çeşitleri ile nöbetler oluşabilir. Kreatinin, BUN, karaciğer enzimleri ve bilirubin düzeylerinde artma, pozitif Coombs testi, trombositopeni, trombositozis, eozinofili, lökopeni ve protrombin zamanında uzama gibi laboratuar bulgularında anormallikler oluşabilir.                                                               […]

Read More

Serex 25 Mg 30 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri ketiapin fumarat (25 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Sefalosporinlerin aşırı dozları serebral iritasyonlara bağlı konvülziyonlara yol açabilir. Sefuroksimin serum düzeyleri hemodiyaliz ya da peritoneal diyaliz ile düşürülebilir. Endikasyonlar Sefuroks, sefuroksime duyarlı bakterilerin neden olduğu şu enfeksiyonlarda endikedir.   Tonsilit ve Farenjit: Streptococcus pyogenes.   Otitis media:Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus […]

Read More

Serdolect 12 Mg 28 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri sertindol (12 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Sefalosporinlerin aşırı dozları serebral iritasyonlara bağlı konvülziyonlara yol açabilir. Sefuroksimin serum düzeyleri hemodiyaliz ya da peritoneal diyaliz ile düşürülebilir. Endikasyonlar Sefuroks, sefuroksime duyarlı bakterilerin neden olduğu şu enfeksiyonlarda endikedir.   Tonsilit ve Farenjit: Streptococcus pyogenes.   Otitis media:Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes […]

Read More

Serdolect 4 Mg 30 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri sertindol (4 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Akut olarak aşırı dozda sertindol kullanımına ilişkin deneyimler kısıtlıdır. Ölümcül vakalar görülmüştür. Fakat, tahmini 840 mg’a kadar doz almış olan hastalar sekelsiz iyileşmişlerdir. Doz aşımı ile ilgili olarak bildirilmiş belirti ve bulgular; somnolans, konuşma bozukluğu, taşikardi, hipotansiyon ve QTc aralığındaki geçici uzamalardır. Çoğunlukla Torsade de […]

Read More

Snapline 75 Mg 14 Sert Kapsul

İlaç Etken Maddeleri pregabalin İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Doz aşımı riski mevcut değildir. Doz Aşımı Doz aşımı riski mevcut değildir. Endikasyonlar Steril Novuxol® Pomad, bacak ve dekübital ülserler dahil nekrotik yaraların enzimatik temizlenmesinde endikedir. Endikasyonlar Steril Novuxol® Pomad, bacak ve dekübital ülserler dahil nekrotik yaraların enzimatik temizlenmesinde endikedir. Farmakodinamik Özellikler Steril Novuxol® Pomad, Clostridium histolyticum’un […]

Read More

Silvaden 400 Gr Krem

İlaç Etken Maddeleri gümüş sülfadiyazin İlaç Prospektüsü SILVADEN 400 GR KREM Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.

Read More