Undo Talc 100 Gr Toz

İlaç Etken Maddeleri çinko undesilenat (20 g) İlaç Prospektüsü UNDO TALC 100 GR TOZ Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.

Read More

Uromitexan 400 Mg 15 Ampul

İlaç Etken Maddeleri mesna İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Mesna için spesifik bir antidot bilinmemektedir. Uyarılar bölümünde belirtildiği gibi, otoimmün bozuklukları olan hastalarda anafilaktoid reaksiyonlar olasılığı nedeniyle yeterli acil bakım olanakları mevcut kılınmalıdır. 60 mg/kg’lık veya daha yüksek tek dozlar bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, eklem ağrısı, kan basıncında düşme, taşikardi, cilt reaksiyonları, bitkinlik ve halsizliğe […]

Read More

Uniklar 250 Mg 14 Ftb

İlaç Etken Maddeleri klaritromisin (250 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Yüksek dozlarda alınan klaritromisin allerjik reaksiyonlar ve gastrointestinal şikayetler oluşturur. Hasta destekleyici tedavi ile gözlem altına alınmalıdır. Kralitromisin kan düzeylerini hemodiyaliz ya da periton diyalizi etkilemez. Endikasyonlar UNİKLAR tablet, klaritromisine duyarlı mikro-organizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavilerinde endikedir. Akut sinüzit, akut bronşit ve kronik bronşitin akut […]

Read More

Urbason Ret 8 Mg 20 Draje

İlaç Etken Maddeleri metilprednizolon (8 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Aşırı dozda kullanıldığında, solunum depresyonu,konvulsiyonlar,gastrointestinal kramp, konstipasyon görülebilir. İlk terapötik önlemler, solunum ve kardiyovasküler fonksiyonların sürdürülmesi ve hastanın acilen hastaneye sevk edilmesi olacaktır. Doz aşımının tedavisinde öncelikle genel destekleyici tedavi ile birlikte ventilasyonun uygun biçimde sağlanmasına gayret edilmelidir. Nalokson, solunum depresyonu durumunda, solunum fonksiyonlarının kontrol […]

Read More