Ultrox 20 Mg 90 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri rosuvastatin kalsiyum (20 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı İnsanlarda kaza sonucu intravasküler aşırı doz hallerinde enfüzyon ile su ve elektrolit kayıpları karşılanmalıdır. Renal fonksiyon en az takip eden 3 gün boyunca izlenmelidir. Gerekli olduğunda, hastanın sistemlerinden kontrast madde yükünü elimine etmek için hemodializ kullanılabilir. Endikasyonlar İntravenöz ve retrograd ürografi Ayrıca tüm anjiyografik […]

Read More

Ulcuran 150 Mg 30 Ftb

İlaç Etken Maddeleri ranitidin hidroklorür (150 mg) İlaç Prospektüsü ULCURAN 150 MG 30 FTB Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.

Read More

Urovist-Angiografin 100 Ml 1 Flakon

İlaç Etken Maddeleri meglumin diatrizoat (0,65 g) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı İnsanlarda kazaen intravasküler aşırı doz hallerinde enfüzyon ile su ve elektrolit kayıpları karşılanmalıdır. Renal fonksiyon en az takip eden 3 gün boyunca izlenmelidir. Gerekli olduğunda, hastanın sistemlerinden kontrast madde yükünü elimine etmek için hemodializ kullanılabilir. Endikasyonlar İntravenöz ve retrograd urografi; serebral, torasik, abdominal ve […]

Read More

Uniklar 125 Mg/5 Ml 70 Ml Susp

İlaç Etken Maddeleri klaritromisin (125 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı İnsanlarda kazaen intravasküler aşırı doz hallerinde enfüzyon ile su ve elektrolit kayıpları karşılanmalıdır. Renal fonksiyon en az takip eden 3 gün boyunca izlenmelidir. Gerekli olduğunda, hastanın sistemlerinden kontrast madde yükünü elimine etmek için hemodializ kullanılabilir. Endikasyonlar İntravenöz ve retrograd urografi; serebral, torasik, abdominal ve ekstremite […]

Read More