Zofer 8 Mg 10 Tablet

İlaç Etken Maddeleri ondansetron hidroklorür (8 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Ondansetron’un aşırı dozajı hakkında çok az bilgi vardır.Nitekim önerilen dozun 10 katı kadar ilaç alan dört hastada sadece minör advers etkiler görülmüştür. Aşırı dozdan şüphelenildiği durumlarda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulaması uygundur. Endikasyonlar Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapi nedeni ile oluşan bulantı ve kusmaların […]

Read More

Zyzapin 10 Mg 28 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri olanzapin (10 mg) İlaç Prospektüsü Ambalajın Niteliği Ve İçeriği Alu/Alu folyo blister 28 tabletlik ambalajlarda. Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, aripiprazolün kendilerini olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaları kullanmaları konusunda uyarılmalıdırlar. İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Kullanılmamış olan ürünler ya […]

Read More

Zinnat Iv Flakon 1500 Gr 50 Flk

İlaç Etken Maddeleri sefuroksim sodyum (1,5 g) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Sefalosporinlerin aşırı dozajı konvülsiyonlara yol açan serebral irritasyona neden olabilir. Sefuroksim serum düzeyleri hemodiyaliz veya peritonal diyaliz ile düşürülebilir. Endikasyonlar Zinnat enjektabl, beta-laktamazların çoğuna dirençli olan Gram-pozitif ve Gram-negatif organizmaların geniş  spektrumuna etkili bakterisit bir antibiyotiktir. Enfeksiyona neden olan organizmanın teşhisinden önce veya duyarlı […]

Read More

Zestat 15 Mg 30 Agizda Eriyen Tablet

İlaç Etken Maddeleri mirtazepin (15 mg) İlaç Prospektüsü Ambalajın Niteliği Ve İçeriği ZESTAT çocuk kilitli, çekilip çıkarılabilir, rijit bir şerit içine ambalajlanmıştır. Şerit, kağıt, plastik film ve alüminyum folyodan oluşan tabakaya iliştirilmiş bir alüminyum folyo ve plastik film tabakasıdır ve ayrıca ısıya duyarlı bir üst tabakaya sahiptir. Tablet bölmeleri, perforasyonlarla ayrılmıştır. Plastik filmlerde şu maddeler […]

Read More

Zikaral 20 Mg 10 Kapsul

İlaç Etken Maddeleri tenoksikam (20 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Semptomlar:Akut aşırı doza bağlı başlıca semptomlar: Sersemlik hissinden ağır sedasyona kadar belirtiler; konfüzyon ve oryantasyon bozukluğu; taşikardi ve hipotansiyon; özellikle çocuklarda hipereksitabilite veya konvülsiyonlar; reversibl komadır.   Tedavi: Semptomatiktir. İlaç kısa süre önce alınmışsa, mide boşaltılması değerlendirilmelidir. Aktif kömür uygulanması yararlı olabilir. Gerekirse semptomatik tedavi uygulanması […]

Read More

Zavedos 5 Mg 1 Flakon

İlaç Etken Maddeleri idarubisin hidroklorür (5 mg) İlaç Prospektüsü ZAVEDOS 5 MG 1 FLAKON Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.

Read More

Zoxapar 20 Mg 28 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri paroksetin hidroklorür (20 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Mevcut veriler, paroksetinin geniş bir güvenilirlik sınırının olduğu göstermektedir. 2000 mg’a kadar tek başına veya alkol dahil diğer ilaçlarla birlikte paroksetin doz aşımı vakaları girişimleri bildirilmiştir. Paroksetinin doz aşımı durumunda en sık bildirilen yan etkiler, somnolans, koma, bulantı, tremor, taşikardi, konfüzyon, kusma ve baş […]

Read More