Zanipress 20 Mg/10 Mg 90 Fi̇lm Tablet

İlaç Etken Maddeleri lerkanidipin hidroklorür (10 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Montelukast ile doz aşımı tedavisi hakkında belirli bir bilgi yoktur. Kronik astım çalışmalarında, 22 hafta süreyle, günde 200 mg’a kadar dozlarda montelukast ve kısa süreli tedavilerde, yaklaşık bir hafta süreyle 900 mg’a kadar montelukast klinik bakımdan önemli bir istenmeyen etki görülmeksizin hastalara uygulanmıştır. Pazarlama […]

Read More

Zyrtec Fi̇lm Tablet 10 Mg 10 Tb

İlaç Etken Maddeleri setirizin dihidroklorür (10 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Setirizinin önerilen günlük dozun en az 5 kat üzerinde alımıyla konfüzyon, ishal, sersemlik, bitkinlik, baş ağrısı, huzursuzluk, midriasis, kaşıntı, rahatsızlık hissi, sedasyon, somnolans, stupor, taşikardi, tremor, üriner retansiyon gibi semptomlar bildirilmiştir.   Halen setirizinin özel bir antidotu bilinmemektedir. Doz aşımı durumunda semptomatik ve destekleyici […]

Read More

Zenixa 75 Mg 14 Kapsul

İlaç Etken Maddeleri pregabalin İlaç Prospektüsü Ambalajın Niteliği Ve İçeriği PVC/alüminyum blisterlerde 14 ve 56 Kapsül Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları, karmaşık makineleri çalıştırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran başka aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez. […]

Read More