İlaç Sınıfı Beşeri Yerli İlaç
İlaç Alt Sınıfı İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç Firması ALDACTONE
Birim Miktarı 20
ATC Kodu C03DA01
ATC Açıklaması Spironolakton
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00500
Orijinal / Jenerik Türü 20 YIl
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 10,83 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı 9,66 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer Kodu E776A

İlaç Etken Maddeleri

  • spironolakton (25 mg)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Asiklovirin intratübüler sıvıdaki çözünürlüğünün artması (2.5mg/ml), böbrek tübüllerinde asiklovirin çökmesine neden olabilir. Bu durumda peritoneal diyalize başvurulabilir. Ancak bu pek etkin bir yöntem değildir. Bunların yanısıra akut böbrek yetmezliği ve anüri oluşabilir. Tedavisi için böbrek fonksiyonları normale dönünceye kadar hasta hemodiyaliz ünitesine bağlanmalıdır. Ayrıca semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanabilir.

Endikasyonlar

Aklovir Tablet genital herpes de dahil olmak üzere akut veya tekrarlayan deri ve mukoza membranlarının Herpes simpleks enfeksiyonlarında endikedir. Aklovir Tablet bağışıklık sistemi normal hastalarda tekrarlayan Herpes simpleks enfeksiyonlarının tekrarının önlenmesinde endikedir. Aklovir Tablet bağışıklığı yetersiz hastalarda Herpes simpleks enfeksiyonlarının profilaksisinde endikedir. Varicella (Su çiçeği): Bağışıklık sorunu olan ya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altında bulunan kişilerin Varicella zoster enfeksiyonları tedavisi. 

Farmakodinamik Özellikler

Bir sentetik asiklik pürin nükleozid analoğu olan asiklovirin in vivo ve in vitro olarak; Herpes simpleks virüs tip 1 ve tip 2 (HSV-1 ve HSV-2), Varicella-zoster, Epstein-Barr ve Cytomegalovirüs’e karşı inhibitör etkisi vardır.

Farmakokinetik Özellikler

Asiklovir vücutta HSV ile enfekte olan hücreler tarafından alınarak aktif formu olan asiklovir trifosfata çevrilir. Asiklovir trifosfat DNA polimerazı etkileyerek, viral DNA replikasyonunu inhibe eder. Asiklovir oral yoldan %13-30 oranında absorbe olur. Bütün vücut sıvılarına dağılır; kan beyin bariyerini, plasentayı geçer. En yüksek konsantrasyonlara böbrek, karaciğer ve barsaklarda rastlanır. Plazma yarılanma ömrü 2.5-3.3 saattir. Karaciğerde metabolize olur, hemen ve tamamen böbreklerle atılır. Ancak %2 oranında feçesle atılır. Diyalizle dolaşımdan uzaklaştırabilir. 2 yaşından küçük çocuklarda yeterli çalışma yoktur.

Farmasötik Şekli

Süspansiyon

Formülü

Her 5 ml’de ; Asiklovir 200 mg  Koruyucu: Metil paraben, Probil paraben Tatlandırıcı ve koku verici  Sakkaroz, Kiraz esansı

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, asiklovirin renal tübüler sekresyonunu azaltabilir. Böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçların, asiklovirin farmakokinetiğini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Asiklovire veya formüldeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.   Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;   Yetişkinlerde Herpes Simpleksin Tedavisinde Günde 4 saat ara ile 5 defa 200 mg (1 ölçek) alınmalıdır. Uygulama esnasında doz uyku saatleri dışında kalan süre içinde verilmelidir. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Şiddetli akut enfeksiyonda tedavi süresi 10 güne kadar uzatılabilir. Bağışıklık sistemi çok zayıf veya barsak absorbsiyonu azalmış olan hastalarda aynı süre içinde bir defada 400 mg (2 ölçek) verilebilir.  Bağışıklık sistemi normal hastalarda Herpes simpleks enfeksiyonlarının bastırılmasında 6 saatte bir 200 mg Aklovir (1 ölçek) verilebilir.   Yetişkinlerde Herpes Simpleks Enfeksiyonlarında Profilaktik Olarak Kullanımı  Bağışıklık sistemi bozulmuş hastalarda 6 saatte bir günde 4 kez 200 mg ( 1 ölçek) uygulanabilir.  Bağışıklık sistemi çok zayıf ya da barsak absorpsiyonu çok azalmış olanlarda bir defada 400 mg (2 ölçek) 6 saat ara ile 4 defa alınmalıdır.  Profilaktik dönemin süresi riskli dönemin süresine göre belirlenir.   Su Çiçeğinin (Varicella) Tedavisi (Not: Bkz. endikasyonlar)  40 kg üzeri çocuklar ve yetişkinlerde 800 mg, yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez verilmelidir. Su çiçeği tedavisinde Aklovir 800 mg Tablet kullanılmalıdır.   2 yaş üzeri çocuklarda günde 4 kez 20 mg/kg vücut ağırlığı ( 80 mg/kg geçmemelidir) şeklinde uygulanır. Tedaviye 5 gün devam edilir.   Çocuklarda Kullanımı   Herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisi için ve bağışıklık sistemi normal olmayan, baskılanmış hastalarda Herpes simpleks enfeksiyonlarının profilaksisi için : 2 yaşın üzerindeki çocuklara erişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklarda da erişkin dozunun yarısı verilmelidir.  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından başka bir doz önerilmemişse, 12 saat ara ile günde 2 defa 200 mg (1 ölçek) Aklovir alınabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Aklovir %5 Krem  Aklovir 200 mg Tablet  Aklovir 800 mg Tablet

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ml içeren cam şişelerde

Uyarılar/Önlemler

Gebelerde ancak mutlak endikasyon varsa kullanılmalıdır.   İlacı kullanan annelerin bebeklerini emzirmemeleri gerekir.   Nörolojik hastalarda, ağır karaciğer ve böbrek hastalıklarında, ciddi elektrolit bozuklukları ve hipoksi durumlarında dikkatle kullanılmalıdır.   Herpes genitalis’li kadınlarda serviks kanseri gelişme olasılığı daha yüksek olabilir. Bu nedenle yılda en az bir kez “smear tetkiki” yaptırılması tavsiye edilir. Lezyon olan bölgeler mümkün olduğu kadar temiz ve kuru tutulmalıdır. İrritasyona engel olmak üzere gevşek iç çamaşırları giymek uygun olur.   Aklovir kullanımı herpesin başkalarına bulaşmasını önlemez.   Diş etlerinde kanama ve hipertrofiye engel olmak için diş bakımına dikkat edilmeli ve dişler düzenli olarak diş hekimine kontrol ettirilmelidir.   Çocuklarda kullanımı ile ilgili uyarılar yapılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Menstrual periodda değişiklikler, ciltte kızarıklık, özellikle uzun süreli tedavilerde diyare, baş dönmesi, baş ağrısı, eklem ağrısı, bulantı ve kusma, akne, uyku bozukluğu, halsizlik, ateş, lenfadenopati, kas krampları görülebilir. Kısa süreli tedavilerde nadiren iştah kaybı ortaya çıkabilir.   BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Doz Aşımı

Akut doz aşımında bulantı, kusma, uyuşukluk, mental konfüzyon, makülopapüler veya eritematöz raş, ishal belirtileri görülebilir. Elektrolit dengesizliği ve dehidratasyon meydana gelebilir.   Semptomatik ve destekleyici tedbirler uygulanmalıdır. Kusma uyarılır veya mide lavajı yapılır. Spesifik antidotu yoktur. Sıvı azalması, elektrolit dengesizliği ve hipotansiyon kabul görmüş yöntemlerle tedavi edilir.   Hiperpotasemi; hızla %20 veya %50’lik glikoz, ve glikozun gramı başına 0.25-0.5 ünite regüler insülin uygulanması ile tedavi edilebilir. Potasyum atan diüretikler ve iyon değiştiren resinlerde gerektiği zaman kullanılabilir. Spironolakton kullanımı kesilmeli ve potasyum alımı (diyetle alınan dahil) yasaklanmalıdır.

Endikasyonlar

Esansiyel hipertansiyon, Konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödem, Asit ve/veya ödemli karaciğer sirozu, Nefrotik sendrom; Diüretiğe bağlı hipokalemi/hipomagnezemi, Primer hiperaldosteronizm tanısı, Primer hiperaldosteronizmin ameliyat öncesi kısa süreli tedavisinde ve cerrahi için uygun olmayan hastaların uzun süreli tedavisi.

Farmakodinamik Özellikler

Spironolakton; özgün aldosteron antagonistidir. Etkisini aldosteron reseptörlerine bağlanarak, distal tübülüslerde potasyumu tutup, sodyum ve suyu atarak gösterir. Bu mekanizma ile spironolakton hem diüretik hem de antihipertansif etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Spironolakton gastrointestinal sistemden iyi emilir ve biyoyararlanımı en az %90’dır Yiyecekler spironolaktonun emilimini arttırarak ve muhtemelen ilk geçiş metabolizmasını azaltarak, biyoyararlanımını arttırırlar. Ağızdan alınan tek dozun ardından spironolakton 1-2 saat sonra, temel metaboliti ise 2-4 saat sonra serum tepe konsantrasyonuna ulaşır. Spironolaktonun diüretik etkisi kademeli olarak başlar ve tedavinin 3. günü maksimuma ulaşır. Tedavi kesildikten sonra diüretik etki 2-3 gün daha devam eder.   Dağılım: Spironolakton ve temel metaboliti olan kanrenonun plazma proteinlerine bağlanma oranı % 90’ın üzerindedir.   Metabolizma: Büyük oranda karaciğerde metabolize edilir. Kanrenon, 7-alfa-(tiyometil) spironolakton ve 7-alfa-(tiyo) spironolakton aktif metabolitleridir.   Atılım: Sağlıklı gönüllülerde tek doz ardından spironolaktonun yarılanma ömrü 1.3-2 saattir. Metabolitlerin atılımı birincil olarak idrar, ikincil olarak safra yoluyla dışkıdan olur.

Farmasötik Şekli

Oral Tablet

Formülü

Bir tablette; etken madde olarak 25 mg spironolakton; tatlandırıcı olarak peppermint içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Potasyum tutan diüretikler ve ADE inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında şiddetli hiperpotasemi rapor edilmiştir.   Spironolakton birlikte verildiğinde diğer diüretiklerin ve antihipertansiflerin etkilerini güçlendirir. Tedaviye spironolakton eklendiğinde bu tür ilaçların dozunun azaltılması gerekebilir.   Spironolakton, norepinefrine vasküler cevabı azaltır. Anestezi almak zorunda olan hastalar, eğer aynı anda spironolakton tedaviside alıyorlar ise dikkatle incelenmelidirler.   Spironolaktonun, digoksinin yarı ömrünü uzattığı gösterilmiştir.   Aspirin, renal tübüllerden kanrenonun sekresyonunu bloke ederek spironolaktonun diüretik etkisini arttırır. Indometazin ve mefanamik asidin kanrenon sekresyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir.   Spironolakton, antipirinin metabolizmasını arttırır.   Spironolakton, plazma digoksin konsantrasyon testlerini etkileyebilir.

Kontraendikasyonlar

Akut böbrek yetmezliği, Addison hastalığı, hiperpotasemi, önemli böbrek fonksiyon bozuklukları veya spironolakton aşırı hassasiyeti olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

ERİŞKİNLERDE kullanımı:   Esansiyel hipertansiyon; Erişkin dozu genellikle 50-100 mg/gün dür. Daha zor ve şiddetli vakalarda, doz 2 haftalık aralarla kademeli olarak 200 mg/gün e kadar arttırılabilir. Uygun Terapötik cevabın alındığından emin olmak için tedaviye en az 2 hafta devam edilmelidir. Doz gerekli olursa ayarlanmalıdır.   Konjestif kalp yetmezliği; Erişkin dozu genellikle 100mg/gün dür. Daha zor ve şiddetli vakalarda doz 400 mg/gün e kadar arttırılabilir. Ödem kontrol edildiğinde idame dozu hastaya göre 25-200mg/gün olarak ayarlanır.   Karaciğer sirozu; Eğer idrar Na+/K+ oranı 1.0 den büyük ise; 100mg/gün. Eğer idrar Na+/K+ oranı 1.0 den küçük ise; 200-400 mg/gün. İdame doz kişiye özel belirlenmelidir.    Nefrotik sendrom; Erişkin dozu genellikle 100-200 mg/gün dür. Spironolaktonun nefrotik sendromun temel patolojik prosesi üzerine etkisi gösterilmemiştir, bu yüzden diğer tedaviler etkisiz kaldığında kullanılması tavsiye edilir.   Primer hiperaldosteronizm tanısının konmasında; Spironolakton, primer hiperaldosteronizmin muhtemel tanı veya teşhisini sağlamak için normal diyet alan hastalarda ilk teşhis yöntemi olarak uygulanabilir.   Uzun test: Günlük erişkin dozu 3-4 hafta boyunca 400 mg dır. Hipertansiyon ve hipopotaseminin düzelmesi primer hiperaldosteronizmin muhtemel tanı veya teşhisi sağlar. Kısa test: Günlük erişkin dozu 4 gün boyunca 400 mg dır. Spironolakton uygulanması esnasında eğer serum potasyumu artar, ama spironolakton kesildiğinde düşer ise muhtemel teşhisin primer hiperaldosteronizm olduğu düşünülür.   Primer hiperaldosteronizmin ameliyat öncesi kısa süreli tedavisinde Daha detaylı testler ile primer hiperaldosteronizm tanısı kesinleştirildikten sonra, hastanın cerrahiye hazırlanması için spironolakton 100-400mg/gün dozunda uygulanabilir. Cerrahi için uygun özellikte olmayan hastalarda, spironolakton uzun süreli idame tedavi için, etkili olan en düşük dozu kişiye göre belirlenerek uygulanır.   Hipokalemi/hipomagnezemi, Oral potasyum ve/veya magnezyum takviyesinin uygun olmadığı düşünüldüğünde, 25-100 mg/gün spironolakton diüretiğe bağlı hipopotasemi/hipomagnezemi de faydalı olabilir.   YAŞLILARDA kullanımı: En düşük doz ile tedaviye başlanması önerilir ve maksimum fayda sağlanıncaya kadar doz kademeli olarak artırılır. Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda metabolizasyon ve atılım değişeceği için dikkatlı olunmalıdır.   ÇOCUKLARDA kullanımı: Başlangıç dozu vücut ağırlığının kilogramı başına, bölünmüş olarak verilen 3 mg/gün dür. Doz hastanın tedaviye cevabına ve toleransına göre ayarlanmalıdır. Tablet yutmakta güçlük çeken çocuklar için, Aldactone tablet toz haline getirildikten sonra çok az gliserin ve vişne şurubu damlatılarak süspansiyon hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanmış süspansiyon buzdolabında 1 ay süreyle bozulmadan saklanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Aldactone 100 mg oral tablet;

Saklama Koşulları

30° C’nın altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Aldactone-A; 25 mg’lık beyaz çentikli tabletler halinde, 20 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Potasyum takviyeleri, potasyumdan zengin beslenme, veya diğer potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılması hiperpotasemiye sebep olabileceği için önerilmez.   Serum elektrolitlerinin periyodik ölçümü, özellikle yaşlı ve/veya daha öncesinde böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda; olası hiperpotasemi, hiponatremi ve geçici BUN yükselmeleri yüzünden istenir.   Böbrek fonksiyonları normal olsa dahi dekompanse karaciğer sirozu olan hastalarda genellikle hiperpotasemi ile birlikte seyreden reversible hiperkloremik metabolik asidoz rapor edilmiştir.   Gebelikte kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Gebelikte güvenli kullanımı kanıtlanmamıştır. Bu nedenle gebelikte ancak sağlayacağı yarar fötus üzerindeki risklerden fazla ise kullanılabilir.   Laktasyonda kullanım: Kanrenon anne sütünde tespit edilmiştir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalıdır. Eğer spironolakton kullanılması zorunlu ise, bebeğin beslenmesi için başka bir yöntem seçilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Spironolakton kullanımına bağlı olarak jinekomasti gelişebilir. Jinekomasti gelişimi doz ve kullanım süresi ile ilişkilidir. Jinekomasti spironolaktonun kesilmesi ile genellikle geriler, ancak nadiren de olsa kalıcı olabilmektedir.   Spironolaktonun diğer yan etkileri: Genel: Halsizlik Endokrin sistem: Benign meme kitlesi, meme ağrısı Gastrointestinal sistem: Gastrointestinal rahatsızlıklar, bulantı Hematolojik sistem: Lökopeni (agranülositoz dahil), trombositopeni Karaciğer: Anormal karaciğer fonksiyon testleri Metabolik ve beslenme bozuklukları: Elektrolit bozukluğu, hiperpotasemi Kas iskelet sistemi: Kas krampları Sinir sistemi: Sersemlik Psikiyatrik bozukluklar: Libido değişikliği, konfüzyon Üreme sistemi: Menstrual bozukluklar Cilt bozuklukları: Alopesi, hipertrikosis, kaşıntı, döküntü, ürtiker Üriner sistem: Akut böbrek yetmezliği   BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.
(Visited 101 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window