İlaç Sınıfı Beşeri Yerli İlaç
İlaç Alt Sınıfı İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç Firması ANDOLOR
Birim Miktarı 20
ATC Kodu N02BB02
ATC Açıklaması Metamizol sodyum
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00756
Orijinal / Jenerik Türü 20 YIl
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 8,54 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı 7,63 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Kurumun Karşıladığı 1,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer Kodu E167F

İlaç Etken Maddeleri

  • metamizol sodyum (0,5 mg)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Kaza ile fazla miktarda alınması halinde vakit geçirmeden hasta kusturulmalı veya mide yıkanmalıdır. Doz aşımına bağlı olarak görülen etkiler, ilaç kullanımı kesildikten sonra kendiliğinden kaybolur. Bilinci açık olan hastalara hemen ¾ – 1 L ılık tuzlu su (bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı tuz) içirilerek veya kaşığın sapı ile yutağın arka duvarı uyarılarak kusmaları sağlanmalıdır. Küçük çocuklara tuzlu su yerine yaşa uygun miktarda ılık meyve suyu içirilebilir. Konvülsiyonlara karşı intravenöz diazepam ve çabuk etkili barbitüratların verilmesi, diürezin artırılması ve hemodiyalize başvurulması önerilir.

Endikasyonlar

ANDOLOR TABLET’in endike olduğu durumlar: Şiddetli akut ve kronik ağrılar (örneğin, romatizmal hastalıklardaki ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, cerrahi müdahale sonrası ve yaralanma ağrıları) Mide-barsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait şiddetli akut ve kronik ağrılar Başka önlemlerle (örneğin, soğuk ıslak kompresle) düşürülemeyen yüksek ateş. Hafif ağrılı durumlarda metamizol kullanımı tavsiye edilmez.

Farmakodinamik Özellikler

Metamizol sodyum, analjezik, antipiretik ve antienflamatuar etkiye sahip bir pirazolon türevidir. Metamizolün bu etkileri, oral yolla alındıktan sonra 30 dakika içinde görülür. Etki mekanizması prostaglandin sentezinin inhibisyonuyladır.

Farmakokinetik Özellikler

Metamizol bir ön ilaçtır; barsaklarda hidrolize olarak aktif metaboliti olan 4-metilaminoantipirine (4-MAA) dönüştükten sonra absorbe edilir. 4-MAA karaciğerde tekrar metabolize edilerek 2. aktif metabolit 4-aminoantipirin (4-AA) ve diğer inaktif metabolitler oluşur. Oral uygulamalardan sonra plazmada metamizolün kendisi tespit edilememektedir. Metamizolün oral yolla alınmasından sonra pik serum seviyelerine 4-MAA için 1-1.5 saatte ulaşılır ve görünür dağılım hacmi 40 L’dir. Metamizol metabolitleri idrarla atılır. 4-MAA’nın eliminasyon yarı ömrü 2-3 saattir. 4-AA için bu değer daha uzundur (4-5 saat). Kronik renal yetmezliği olanlarda metamizolün eliminasyon parametreleri değişmemekle birlikte ağır akut renal yetmezliği olanlarda aktif metaboliti 4-MAA’nın atılım yarı ömrünün 2.5-40 saat arasında değiştiği saptanmıştır. Bu durum ilaç birikimi nedeniyle ciddi reaksiyonlara yol açabileceğinden akut renal yetmezliği olan hastalarda doz değişikliği yapılmasını gerektirebilir. 4-MAA ve 4-AA’nın anne sütüne plazmadan daha yüksek konsantrasyonlarda geçtiği saptanmıştır.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her bir tablet; 500 mg metamizol sodyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Metamizol ve klorpromazinin birlikte alınması şiddetli hipotermiye neden olabilir. Aspirinle aralarında çapraz duyarlık gözlenmiştir. Siklosporin ile birlikte kullanıldığında, siklosporin seviyelerini düşürebilir. Alkolle birlikte kullanımında birbirlerinin etkisini artırabilirler.

Kontraendikasyonlar

Pirazolon alerjisi veya intoleransı olan kişilerde, geçmişinde kan diskrazisi olanlarda veya kemik iliği supresyonu olanlarda ve akut porfiride, glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde ;   Yetişkinlerde 15 yaş üzeri : Mutad doz 1-2 tablet (0.5 – 1 g) alınabilir. Maksimum günlük doz 8 tableti (4 g) geçmemelidir.   Çocuklarda 9-11 yaş arası: Doz bir defada ½ tablet (250 mg)’tir. Günde 4 defaya kadar 25 mg/kg olarak verilebilir. Günlük toplam doz 1 g (2 tablet)’dır. 12-14 yaş arası : Doz bir defada ½ – 1 tablet (250 – 500 mg)’tir. Günde 4 defaya kadar 25 mg/kg olarak verilebilir. Günlük toplam doz 2 g (4 tablet)’dır.   9 yaşın altındaki çocuklarda şurup kullanımı tavsiye edilmektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

ANDOLOR AMPUL

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda prospektüsü ile birlikte

Uyarılar/Önlemler

Metamizol ile tedavi sırasında bazı kişilerde aşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilir. Bunların en önemli olanları şok ve agranülositoz, lökopeni, aplastik anemi, trombositopeni gibi kan tablosu bozukluklarıdır. Her iki reaksiyon da nadiren görülür, ancak hayatı tehdit edici olup komplikasyonsuz uygulamadan sonra dahi ortaya çıkabilir. Bronş astması veya özellikle saman nezlesi ile birlikte seyreden kronik solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerde veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlılığı, analjezik astması, analjezik intoleransı olan kişiler metamizol kullandıkları zaman astma ve şoka maruz kalabilirler. Bu hastalar böyle ilaçları kullanmadan önce doktora danışmalıdırlar. Aynı öneri, az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzde şiddetli kızarmadan şikayet eden veya besin maddelerine, kürklere, saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları, kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlılık gösteren hastalar için geçerlidir. Uzun süreli kullanımlarda kan sayımı kontrolleri önerilmektedir. Daha önceden kan yapımı bozulmuş olanlarda (örneğin sitositatik ilaçların kullanımı ile) metamizol doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Olasılık çok düşük olmakla birlikte metamizol kullanımını takiben soğuk ter, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, solgunluk, solunum güçlüğü belirtileri, renk solması, yüzde şişkinlik, kaşıntı, nabız artışı vb. reaksiyonların bazılarının görülmesi halinde doktora haber verilmeli ve doktor gelene kadar hasta baş aşağı gelecek şekilde yatırılmalı ve nefes yolları açık tutulmalıdır. Hamilelerde kullanımı: ANDOLOR, hamileliğin ilk 3 ayı ile son 6 haftası içinde ancak doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Emziren annelerde kullanımı: Emzirme döneminde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kullanılması gerektiğinde alınan son dozdan 48 saat sonrasına kadar hastanın emzirmesine izin verilmemelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Metamizolün en önemli yan etkisi, bazı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olmasıdır. Bunların en önemlileri, şok ve agranülositoz, lökopeni ve trombositopeni gibi kan tablosunda oluşan bozukluklardır. Bu reaksiyonlar hayatı tehdit edici nitelikte olup, uzun süreli kullanımlarda kan tablosu kontrolleri yapılmalıdır.   Metamizol kullanımına bağlı görülen şok tablosu, kişide soğuk ter, uyuşukluk, bulantı, baş dönmesi, solgunluk ve solunum güçlüğü belirtileri ile görülebilir. Ayrıca, yüzde şişkinlik, kaşıntı, kalp bölgesinde daralma hissi, nabız artışı ve kol ve bacaklarda soğukluk hissi görülebilir. Böyle bir durumda derhal bir doktora haber verilmeli ve doktor gelene kadar hasta baş aşağı gelecek şekilde yatırılmalı ve nefes yolları açık tutulmalıdır. Agranülositoz, yüksek ateş, titreme, ağız, boğaz ve burunda ağrılı mukoza değişiklikleri, yutma güçlüğü, genital ve anal bölgelerde enflamatuar lezyonlar görülürse, ilaç kesilmelidir. İlaç kesildikten sonra belirtiler kaybolur. Trombositopeni kendini kanama eğiliminde artı ve/veya deri ve mukozalarda peteşi şeklinde görülen kanama tablosu ile belli eder. Bu durumlarda ilaç kesilmelidir. Nadir olarak, böbrek rahatsızlığı olanlarda ve yüksek doz metamizol kullanılması durumlarında, idrarda azalma (oligüri), idrar yapımının durması (anüri), idrarla protein atılımında artış (proteinüri) ve böbrek dokusu iltihabı gibi geçici bozukluklar görülebilir. Diğer istenmeyen yan etkiler arasında; deri, konjunktiva, mukozalarda ürtikeryal döküntüler veya nadiren bülloz deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu veya Lyell’s sendromu) bulunmaktadır. Bu tür deri reaksiyonları görülmesi durumunda da derhal ilaç uygulaması kesilmeli ve bir doktora başvurulmalıdır. Astma öyküsü olan hastalarda, astma atağına karşı hasta dikkatle takip edilmelidir. Makine ve araç kullanımına etkisi yoktur.    BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
(Visited 38 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window