Antibiyotik Alma Kılavuzu

Büyük ihtimalle hayatınız boyunca en az bir kez bir antibiyotik veya anti-enfektif aldınız . Çocukken ağrılı boğaz ağrısı veya kulak enfeksiyonları tedavilerinden, yetişkin olarak idrar yolu enfeksiyonları veya kaşıntılı cilt enfeksiyonlarına kadar, antibiyotikler tıpta sahip olduğumuz en çok kullanılan ve en önemli ilaç sınıflarından biridir.

Antibiyotik ve anti-infektiflerin engin dünyasını anlamak kolay bir iş değildir. Anti-enfektifler , mantar, viral, bakteriyel ve hatta protozoal enfeksiyonlar dahil olmak üzere geniş bir enfeksiyon yelpazesini kapsayan geniş bir ilaç sınıfıdır.

 • Sporcu ayağı mı? Bu yaygın bir mantar enfeksiyonu.
 • HIV? Antiviral ilaçlara her zaman ihtiyaç vardır.
 • Mesane enfeksiyonu mu? Evet, bunun için ortak bir oral antibiyotik gerekebilir.
 • Baş biti mi? Topikal bir anti-parazitik kaşıntıyı hafifletebilir.

Her enfeksiyonu iyileştiren tek bir antibiyotik türü yoktur. Antibiyotikler özellikle Staph., Strep. Veya E. coli. Gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi eder ve ya bakterileri öldürür (bakteri öldürücü) ya da üremesini ve büyümesini engeller (bakteriyostatik). Antibiyotikler herhangi bir viral enfeksiyona karşı etkili değildir.

Antibiyotikler Ne Zaman Kullanılmalı?

Antibiyotikler, tedavi edilen bakteri türüne özgüdür ve genel olarak bir enfeksiyondan diğerine değiştirilemez. Antibiyotikler doğru kullanıldığında, genellikle çok az yan etki ile güvenlidirler.

Bununla birlikte, çoğu ilaçta olduğu gibi, antibiyotikler, rahatsızlık verici olmaktan ciddi veya yaşamı tehdit edici olabilen yan etkilere yol açabilir. Bebeklerde ve yaşlılarda, böbrek veya karaciğer hastalığı olan hastalarda, hamile veya emziren kadınlarda ve diğer birçok hasta grubunda antibiyotik dozlarının böbrek veya karaciğer fonksiyonu, kilo gibi hastanın spesifik özelliklerine göre ayarlanması gerekebilir. veya yaş. İlaç etkileşimleri antibiyotiklerle de yaygın olabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, doğru antibiyotiği ve dozu belirlemek için her hastayı ayrı ayrı değerlendirebilir.

Antibiyotikler Ne Zaman Kullanılmamalıdır?

Antibiyotikler tüm enfeksiyonlar için doğru seçim değildir. Örneğin, çoğu boğaz ağrısı , öksürük ve soğuk algınlığı , grip veya akut sinüzit viral kökenlidir (bakteriyel değildir) ve antibiyotiğe ihtiyaç duymaz. Bu viral enfeksiyonlar “kendi kendini sınırlar”, yani kendi bağışıklık sisteminiz genellikle devreye girecek ve virüse karşı savaşacaktır. Aslında, viral enfeksiyonlar için antibiyotik kullanmak, antibiyotik direnci riskini artırabilir, bir antibiyotiğe ihtiyaç duyulursa gelecekteki tedaviler için seçenekleri azaltabilir ve gereksiz ilaç tedavisi nedeniyle hastayı yan etkiler ve ekstra maliyet riskine sokabilir.

Direnç oluşmadan önce antibiyotik etkili bir şekilde çalışmış olsa bile, antibiyotiğe dirençli bakteriler bir antibiyotik tarafından tamamen inhibe edilemez veya öldürülemez. Antibiyotiğinizi başkalarıyla paylaşmayın veya başkası için yazılan ilacı kullanmayın ve bir dahaki sefere hastalandığınızda kullanmak üzere bir antibiyotiği saklamayın.

Antibiyotikleri daha iyi anlamak için, onları yaygın enfeksiyonlara, yaygın antibiyotiklere ve Drugs.com’da listelenen en iyi antibiyotik sınıflarına ayırmak en iyisidir.

Antibiyotiklerle Tedavi Edilen Yaygın Enfeksiyonların İlk 10 Listesi

 1. Akne
 2. Bronşit
 3. Konjunktivit (Pembe Göz)
 4. Otitis Media (Kulak Enfeksiyonu)
 5. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (STD’ler)
 6. Deri veya Yumuşak Doku Enfeksiyonu
 7. Streptococcal Farenjit (Strep Boğaz)
 8. Gezgin ishali
 9. Üst solunum yolu enfeksiyonu
 10. İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE)

Jenerik Antibiyotiklerin İlk 10 Listesi

 1. amoksisilin
 2. doksisiklin
 3. sefaleksin
 4. siprofloksasin
 5. klindamisin
 6. metronidazol
 7. azitromisin
 8. sülfametoksazol ve trimetoprim
 9. amoksisilin ve klavulanat
 10. levofloksasin

En İyi 10 Antibiyotik Marka Listesi

 1. Augmentin
 2. Flagyl , Flagyl ER
 3. Amoxil
 4. Cipro
 5. Keflex
 6. Bactrim, Bactrim DS
 7. Levaquin
 8. Zithromax
 9. Avelox
 10. Cleocin

İlk 10 Antibiyotik Sınıfı Listesi (Antibiyotik Türleri)

 1. Penisilinler
 2. Tetrasiklinler
 3. Sefalosporinler
 4. Kinolonlar
 5. Linkomisinler
 6. Makrolidler
 7. Sülfonamidler
 8. Glikopeptitler
 9. Aminoglikozitler
 10. Karbapenemler

Çoğu antibiyotik, kendi antibiyotik sınıflarına girer. Bir antibiyotik sınıfı, benzer kimyasal ve farmakolojik özelliklere sahip farklı ilaçlardan oluşan bir gruptur. Kimyasal yapıları benzer görünebilir ve aynı sınıftaki ilaçlar aynı veya ilgili bakterileri öldürebilir.

Bununla birlikte, daha önce reçete ettiğiniz başka bir ilaçla aynı sınıfta olsa bile, doktorunuz özel olarak reçete etmedikçe, enfeksiyon için antibiyotik kullanmamanız önemlidir. Antibiyotikler, öldürdükleri bakteri türüne özeldir. Ayrıca, enfeksiyonunuzu etkili bir şekilde iyileştirmek için tam bir tedavi rejimine ihtiyacınız olacaktır, bu yüzden artık antibiyotikleri kullanmayın veya başkalarına vermeyin.

1. Penisilinler

Bu sınıfın diğer bir adı, yapısal formüllerine atıfta bulunan beta-laktam antibiyotiklerdir. Penisilin sınıfı beş grup antibiyotik içerir: aminopenisilinler, antipseudomonal penisilinler, beta-laktamaz inhibitörleri, doğal penisilinler ve penisilinaza dirençli penisilinler.

Penisilin sınıfındaki yaygın antibiyotikler şunları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
amoksisilinAmoxil
amoksisilin ve klavulanatAugmentin , Augmentin ES-600, Augmentin XR
ampisilinUnasyn
dikloksasilinDynapen (üretilmiyor)
oksasilinBactocill (üretilmiyor)
penisilin V potasyumPC Pen VK (üretilmiyor)

Bazı penisiline dirençli penisilinler (oksasilin veya dikloksasilin gibi) kendiliğinden belirli beta-laktamaz enzimlerine doğal olarak dirençlidir. Diğerleri, örneğin amoksisilin veya  ampisilin, klavulanat, sulbaktam veya tazobaktam gibi bir beta-laktamaz inhibitörü ile birleştirildiklerinde daha fazla antibakteriyel aktiviteye sahiptir.

2. Tetrasiklinler

Tetrasiklinler, birçok bakteriye karşı geniş spektrumludur ve akne, idrar yolu enfeksiyonları (İYE), bağırsak yolu enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, periodontitis (diş eti hastalığı) ve diğer bakteriyel enfeksiyonlar gibi durumları tedavi eder. Tetrasiklin sınıfı, aşağıdaki gibi ilaçları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
DemeclocyclineDeklomisin
doksisiklinAdoxa, Doryx, Doxy 100, Oracea, Vibramisin
eravasiklinXerava
minosiklinDynacin, Minocin, Solodyn
omadasiklinNuzyra
tetrasiklinPanmisin, Sumisin

3. Sefalosporinler

Sınıfta gram negatif enfeksiyonları da içerecek şekilde genişletilmiş kapsama alanı ile beş nesil sefalosporin vardır . Belirli bakterilerin daha geniş kapsamını sağlamak için güncellenmiş yapılara sahip yeni nesiller geliştirilmiştir. Sefalosporinler bakterisidaldir (bakterileri öldürür) ve penisilinler ile benzer şekilde çalışırlar. Sefalosporinler, boğaz ağrısı, kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, deri enfeksiyonları, akciğer enfeksiyonları ve menenjit dahil birçok enfeksiyon türünü tedavi eder. Bu sınıftaki yaygın ilaçlar şunları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
sefaklorCeclor (marka üretilmiyor)
SefdinirOmnicef ​​(üretilmiyor)
sefotaksimClaforan
seftazidimAvycaz , Fortaz , Tazicef
seftriaksonRocephin (üretilmiyor)
sefuroksimZinacef

Seftarolin (Teflaro) olarak bilinen beşinci nesil (veya yeni nesil) sefalosporin , metisiline dirençli Staphylococcus aureus’a (MRSA) karşı etkindir . Avycaz, beta-laktamaz inhibitörü olan avibaktamı içerir.

4. Kinolonlar

Florokinolonlar olarak da bilinen kinolonlar, geniş bir aktivite yelpazesine sahip sentetik, bakterisidal bir antibakteriyel sınıftır. Kinolonlar, diğer seçenekler etkili olmadığında, tedavi edilmesi zor idrar yolu enfeksiyonları, hastaneden alınan pnömoni, bakteriyel prostatit ve hatta şarbon veya veba için kullanılabilir.

Florokinolon sınıfındaki yaygın ilaçlar şunları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
siprofloksasinCipro, Cipro XR
levofloksasinLevaquin
moksifloksasinAvelox

Göz veya kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için damla şeklinde birkaç kinolon da mevcuttur.

5. Linkomisinler

Bu sınıf, gram pozitif aeroblara ve anaeroblara (oksijensiz yaşayabilen bakteriler) ve bazı gram negatif anaeroblara karşı aktiviteye sahiptir. Linkomisin türevleri, pelvik enflamatuar hastalık, intraabdominal enfeksiyonlar, alt solunum yolu enfeksiyonları ve kemik ve eklem enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabilir. Bazı formlar ayrıca sivilceleri tedavi etmek için ciltte topikal olarak kullanılır. Bu ilaçlar şunları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
klindamisinCleocin, Cleocin T, Evoclin
lincomycinLincocin

6. Makrolidler

Makrolidler, diğer duyarlı enfeksiyonların yanı sıra toplum kökenli pnömoni, boğmaca (boğmaca) veya komplikasyonsuz cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir. Ketolidler, makrolid bakteriyel direncinin üstesinden gelmek için geliştirilmiş yeni nesil bir antibiyotiktir. Sıklıkla reçete edilen makrolidler şunlardır:

GenelMarka Adı Örnekleri
azitromisinZithromax
klaritromisinBiaxin
eritromisinEES , Ery-Tab , Eryc

7. Sülfonamidler

Sülfonamidler, bazı gram pozitif ve birçok gram negatif bakteriye karşı etkilidir, ancak direnç yaygındır. Sülfonamidlerin kullanımları arasında idrar yolu enfeksiyonları (İYE’ler), pneumocystis pnömonisinin tedavisi veya önlenmesi veya kulak enfeksiyonları (otitis media) bulunur. Tanıdık isimler şunları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
sülfametoksazol ve trimetoprimBactrim , Bactrim DS ,  Septra
sülfasalazinAzülfidin
sülfisoksazol (ürün üretilmiyor)Eryzole (üretilmiyor), Gantrisin (üretilmiyor)

8. Glikopeptid Antibiyotikler

Bu grubun üyeleri, metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonları, karmaşık cilt enfeksiyonları, C. difficile ile ilişkili ishal ve beta-laktamlara ve diğer antibiyotiklere dirençli endokardit gibi enterokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Yaygın ilaç isimleri şunları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
DalbavancinDalvance
OritavansinOrbactiv
telavansinVibativ
vankomisinFirvanq , Vancocin

9. Aminoglikozitler

Aminoglikozitler, 30S ribozomuna bağlanarak bakteri sentezini inhibe eder ve hızlı bir şekilde bakterisidal antibiyotik görevi görür (bakterileri öldürür). Bu ilaçlar genellikle intravenöz olarak (bir iğne yoluyla damardan) verilir. Bu sınıftaki yaygın örnekler şunlardır:

GenelMarka Adı Örnekleri
antibiyotikGaramisin (üretilmiyor), Genoptik
tobramisinTOBI , Tobradex , Tobrex
amikasinAmikin

10. Karbapenemler

Bu enjekte edilebilir beta-laktam antibiyotikler, geniş bir bakteri öldürme gücü yelpazesine sahiptir ve mide enfeksiyonları, pnömoniler, böbrek enfeksiyonları, çoklu ilaca dirençli hastane kaynaklı enfeksiyonlar ve diğer birçok ciddi bakteri türü gibi orta ila yaşamı tehdit eden bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılabilir. hastalıklar. Genellikle daha ciddi enfeksiyonlar için saklanırlar veya direnci önlemeye yardımcı olmak için “son sıra” ajanlar olarak kullanılırlar. Bu sınıfın üyeleri şunları içerir:

GenelMarka Adı Örnekleri
imipenem ve silastatinPrimaxin
meropenemMerrem
DoripenemDoribax (üretilmiyor)
ErtapenemInvanz

Reçetesiz Satılan Antibiyotik Var mı?

Reçetesiz satılan (OTC) oral antibiyotikler ABD’de onaylanmamıştır Bakteriyel bir enfeksiyon en iyi şekilde, enfeksiyona neden olan bakteri türüne özel reçeteli bir antibiyotikle tedavi edilir. Spesifik bir antibiyotik kullanmak, enfeksiyonun tedavi edilme şansını artıracak ve antibiyotik direncini önlemeye yardımcı olacaktır. Ek olarak, bakterileri tam olarak saptamak ve en iyi antibiyotiği seçmeye yardımcı olmak için bir laboratuar kültürünün yapılması gerekebilir. Yanlış antibiyotiği – ya da yetersiz – kullanmak enfeksiyonu kötüleştirebilir ve antibiyotiğin bir dahaki sefere etkisini engelleyebilir.

Deride kullanılabilecek birkaç tezgah üstü topikal antibiyotik vardır. Bazı ürünler, bakterilerle enfekte olabilecek ciltte küçük kesikleri, sıyrıkları veya yanıkları tedavi eder veya önler. Bunlar kremler, merhemler ve hatta spreyler halinde bulunur.

Ortak OTC topikal antibiyotikler:

 • Neosporin (basitrasin, neomisin, polimiksin B)
 • Polisporin (basitrasin, polimiksin B)
 • Üçlü antibiyotik, jenerik (basitrasin, neomisin, polimiksin B)
 • Neosporin + Ağrı kesici Merhem (basitrasin, neomisin, polimiksin B, pramoksin)

Sivilce tedavisi için bazı OTC antibakteriyelleri de vardır. Akne için hafif bir kuruma etkisi olan antibakteriyel benzoil peroksit içerirler . Eczane raflarında jeller, losyonlar, solüsyonlar, köpükler, temizlik pedleri ve hatta yüz fırçaları gibi birçok ürün bulunur.

Sivilce için yaygın OTC antibakteriyelleri:

 • Temiz cilt
 • Oksi-10
 • Proactiv

Kaynaklar

(Visited 1 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Close Search Window