İlaç Sınıfı Beşeri Yerli İlaç
İlaç Alt Sınıfı İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç Firması CARDURA
Birim Miktarı 20
ATC Kodu C02CA04
ATC Açıklaması Doksazosin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A01658
Orijinal / Jenerik Türü Orjinal
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 15,1 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı 13,49 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Kurumun Karşıladığı 5,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer Kodu E254A

İlaç Etken Maddeleri

  • doksazosin mesilat (2 mg)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

CUROSURF® uygulamasını takiben hiçbir doz aşımı bildirimi yapılmamıştır. Pek muhtemel olmamakla birlikte, kaza ile doz aşımı durumunda ve eğer bebeğin solunumunda, ventilasyonunda veya oksijenasyonunda bariz klinik etkiler görülür ise, süspansiyon mümkün olduğu kadar fazla miktarda aspire edilmeli ve sıvı ve elektrolit dengesine özel dikkat göstererek bebeğe destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

CUROSURF® Süspansiyon, entübe edilmiş mekanik ventilasyona bağlanmış kalp atım hızı ve arteriyel oksijeni moniterize edilmekte olan solunum güçlüğü sendromu olan (Respiratory Distress Syndrom – RDS, Hyalin Membran Hastalığı – HMD) ve 700 g’ın üzerinde vücut ağırlığı ile erken doğmuş bebeklerin tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

CUROSURF® , ana bileşeni fosfolipidler olan yüksek konsantrasyonda doğal domuz akciğer surfaktanı (80 mg/ml) ihtiva etmektedir. Bu fosfolipid içeriğin takriben %70 kadarı fosfatidil kolindir. Ayrıca %1-2 oranında düşük molekül ağırlıklı hidrofobik karakterde spesifik proteinler (SP-B ve SP-C) ihtiva etmektedir. Akciğer surfaktanı başlıca fosfolipidler ve spesifik proteinlerin bir karışımıdır ve alveollerin iç yüzeyini kaplar ve pulmoner yüzey gerilimini düşürme kabiliyetine sahiptir. Bu yüzey gerilimi düşürücü etkisi alveolleri stabilize etmek ve nefes verildiği anda kollapsı önlemek için esastır. Bu husus ventilasyon siklusu boyunca yeterli gaz değişimini muhafaza etmeyi sağlar. Hangi nedenle olursa olsun, akciğer surfaktanının eksikliği şiddetli solunum yetmezliğine yol açar. Bu durum erken doğan bebeklerde RDS (respiratory distress syndrome) veya hyalin membran hastalığı (HMD) olarak bilinir. RDS, erken doğan bebeklerde akut mortalite ve morbiditenin en büyük nedenidir ve uzun süren solunuma ait ve nörolojik sekellere yol açabilir. CUROSURF® endojen pulmoner surfaktanın bu eksikliğini intratrakeal yolla uygulanan eksojen bir surfaktanla gidermek için geliştirilmiştir. CUROSURF’ün yüzey özellikleri onun akciğerlere üniform olarak dağılmasını ve alveollerde hava-likit ara yüzeyinde yayılmasını sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Curosurf uygulamadan sonra doğrudan biyofizyolojik etkilerin alveolar yüzeyde oluştuğu akciğerleri hedef alır. Curosurf’un emilim, biyotransformasyon veya ıtrahını karakterize eden farmakokinetik çalışmalar insanlarda gerçekleştirilmemiştir.

Farmasötik Şekli

CUROSURF® INTRATRAKEAL SÜSPANSİYON 120 mg/1.5 ml İçeren Flakon Steril – Apirojen

Formülü

Beher flakon; doğal domuz akciğer surfaktanı olarak 120 mg fosfolipid fraksiyonu yanısıra 13.5 mg sodyum klorür ve 1.5 ml için yeter miktar enjeksiyonluk su içerir. Etken maddenin izole edildiği tür, domuzdur.

İlaç Etkileşmeleri

Geçerli değil.

Kontraendikasyonlar

Şimdiye kadar herhangi bir kontrendikasyon bildirilmemiştir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Profilaksi: Doğumdan hemen sonra (tercihan 15 dakika içinde) 100-200 mg/kg’lık tek bir doz uygulanmalıdır. Solunum güçlüğü (RDS) işaretleri devam eden ve ventilatöre bağımlılığı devam eden bebeklere ilk dozdan 6 – 12 saat sonra ve daha sonra bir 12 saatlik arayı takiben 100 mg/kg’lık dozlar verilebilir (maksimum toplam doz: 300 – 400 mg/kg). Kurtarma : Solunum güçlüğü (RDS) teşhisinden sonra mümkün olduğu kadar çabuk tedaviye başlanması tavsiye edilir. RDS teşhisinden 48 saat sonrasında başlatılan CUROSURF® tedavisinin sonuçları tam olarak araştırılmamıştır. Başlangıç olarak 100 – 200 mg/kg’lık (1.25 – 2.5 ml/kg) tek bir doz uygulanması tavsiye edilir.  Yaklaşık 12 saatlik aralıklarla uygulanan 100 mg/kg’lık müteakip dozlar intübe olarak kalan ve solunum güçlüğünün devamında RDS’in sorumlu tutulduğu bebeklerde endike olabilir (maksimum toplam doz: 300 – 400 mg/kg). 100 mg/kg’lık uygulama için doz tablosu:                         Bebek ağırlığı                     Doz                       CUROSURF                       (g)                            (mg)                     (ml)                   700  –  750                   70  –  75                    0.9                   760  –  830                   76  –  83                    1.0                   840  –  910                   84  –  91                    1.1                   920  –  990                   92  –  99                    1.2                 1000  – 1070                  100  – 107                    1.3                 1080  – 1150                  108  – 115                    1.4                 1160  – 1230                  116  – 123                    1.5                 1240  -1310                  124  – 131                    1.6                 1320  -1390                  132  – 139                    1.7                 1400  -1470                  140  – 147                    1.8                 1480  -1550                  148  – 155                    1.9                 1560 -1630                   156  – 163                    2.0                 1640  – 1710                  164  – 171                    2.1                 1720  – 1790                  172  – 179                    2.2                 1800  -1870                   180  – 187                    2.3                 1880  – 1950                  188  – 195                    2.4                 1960  -2030                   196  – 203                    2.5                 2040  – 2110                  204  – 211                    2.6                 2120  -2190                   212  – 219                    2.7                 2200  -2270                   220  – 227                    2.8                 2280  -2350                   228  – 235                    2.9                 2360  – 2430                  236  – 243                    3.0                 2440  – 2510                  244  – 251                    3.1                 2520  – 2550                  252  – 255                    3.2 Uygulama Metodu: CUROSURF®,+ 2 ve + 8oC arasında buzdolabında saklanması gereken ve kullanıma hazır flakonlar şeklinde mevcuttur. Kullanmadan önce flakonlar 37oC’ye kadar ısıtılmalı (bir inkubatörde 1 saat kadar veya  termostatlı su banyosunda 3 dakika kadar) ve homojen bir süspansiyon elde etmek için yavaşça baş aşağı çevrilmelidir. Çalkalama surfaktan solüsyonunun köpürmesine neden olur ve istenilen hacmin enjektöre doğru olarak alınmasını güçleştirir. Bu nedenle çalkalamadan kaçınılmalıdır. Ancak süspansiyonun homojen bir görünüş almasına dikkat edilmelidir.   Hesaplanan hacimde süspansiyon flakondan steril bir enjektör ile çekilmelidir. Flakonda artan kısım atılmalıdır. Uygulama için önce ventilatörle endotrakeal tüp bağlantısı kesilir.  Bir kataterle endotrakeal tüpün alt ucuna kadar inilir. Kataterin ucu endotrakeal tüpün dışına çıkmamalıdır. Hesaplanan miktardaki CUROSURF® bu katater aracılığıyla bolus olarak uygulanır. Uygulamadan sonra kısa bir süre için (1-2 dakika) tedaviden önce kullanılan aynı oksijen karışımı kullanılarak, bebeği manuel olarak ventile etmek gerekir.  Bunda amaç bebeği ventilatöre tekrar bağlamadan önce, verilen surfaktanın uniform şekilde dağılmasını temindir.  Ondan sonra endotrakeal tüp tekrar ventilatöre  (uygulamadan önceki koşullarda) bağlanır. Daha sonra ventilatör klinik duruma ve ölçülen kan gaz değerlerine göre ayarlanmalıdır.   CUROSURF® uygulamasından sonra, genellikle hızlı PaO2 artışı veya oksijen saturasyonu olduğundan, kan gazlarının sık ölçülmesi tavsiye edilir. Genel olarak, PaO2 veya oksijen saturasyonunun devamlı transkütanöz izlenmesi hiperoksiyi önlemek için tavsiye edilir. CUROSURF® uygulamasından sonra acil durumlar dışında, 6 saat süre ile trakeal aspirasyondan kaçınılmalıdır.    Tedaviye zayıf cevap alınması veya erken relaps durumlarında, müteakip surfaktan dozlarının uygulanmasından önce, kalıcı ductus arterious veya pneumoni gibi diğer pulmoner hastalıklara benzer ve erken doğanlarda görülebilen diğer komplikasyonların olasılığı göz önüne alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Tek dozluk flakonlarda 3 ml süspansiyon (240mg)

Saklama Koşulları

2°-8°C arasında, buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz. Buzdolabından çıkarılıp 37°C’ye ısıtılan flakonları tekrar buzdolabına koymayınız. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tek dozluk flakonlarda 1.5 ml süspanisyon (120mg)

Uyarılar/Önlemler

CUROSURF®,SADECE INTRATRAKEAL UYGULAMA İÇİNDİR. Eksojen surfaktanların kullanımı oksijenasyon ve akciğer uyumunu hızlı bir şekilde etkilemektedir. Bu sebepten Curosurf kullanılan bebeklerde solunum değişikliklerine cevap vermek için oksijen ve ventilasyon desteğini gerektirebilecek klinik ve laboratuvar değerlendirmeleri sık olarak yapılmalıdır. CUROSURF® , sadece hastane koşullarında ve yeni doğan bebeklerin canlandırılması (resuscitation) ve bakımı konusunda eğitilmiş ve deneyimli hekimler tarafından kullanılabilir. Ventilasyon için ve bebeklerin izlenmesi için yeterli düzeneklerin mevcudiyeti gereklidir. Curosurf kullanıma bağlı olarak bradikardi, düşük tansiyon, endotrakeal tüp blokajı ve oksijen desatürasyonu gibi geçici yan etkiler oluşabilir.Bu yan etkiler Curosurf kullanımının durdurulmasını ve bu etkilerin hafiflemesi için önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Hasta stabil bir duruma geldikten sonra ilaç kullanımı hastanın takibi ile gerçekleştirilebilir. Curosurf kullanımına başlamadan önce asidoz, hipotansiyon, anemi ve hipoterminin düzeltilmesi tavsiye edilir. Alveol membranların yırtılmasından sonra uzun süre geçen (3 haftadan fazla) bebekler optimal cevap göstermeyebilirler. Surfaktan kullanımının RDS şiddetini azaltması beklenmektedir fakat erken doğan bebeklerde görülen diğer komplikasyonlarla bağlantılı olan mortalite ve morbidite gözardı edilmemelidir. RDS teşhisinden hemen sonra tedaviye başlanmalıdır. RDS teşhisinden 48 saatten daha sonra başlatılan CUROSURF® tedavisinin sonuçları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Önerilen başlangıç ve sonrasındaki dozlardan farklı dozun kullanımı, toplam üç dozdan fazla kullanımı, 12 saatten daha sık kullanımı veya RDS teşhisinden 15 saat sonrasında başlatılan Curosurf® tedavisi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Curosurf’un diğer RDS tedavileriyle birlikte kullanımına ait yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. CUROSURF® Süspansiyonun kullanımı için, “ Kullanım Şekli ve Dozu” bölümünde verilen uygulama prosedürüne uyulmalıdır. Gebelik ve laktasyon etkisi:Bebeklerde kullanıldığı için gebelik ve laktasyona etkisi söz konusu değildir. Araç ve makine kullanımına etkisi: Bebeklerde kullanıldığı için araç ve makine kullanımına etkisi söz konusu değildir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Curosurf kullanıma bağlı olarak bradikardi, düşük tansiyon, endotrakeal tüp blokajı ve oksijen desatürasyonu gibi geçici yan etkiler oluşabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

CARDURA tabletler blister ambalajdadır. Blister, aluminyum folyo ve PVDC kaplı PVC filmden oluşmaktadır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Özellikle CARDURA tedavisine başlarken, makine kullanma veya motorlu araç kullanma aktivitelerinde bozulma görülebilir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

CARDURA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ   Eğer, •       Geçmişte CARDURA’ya, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosin veya terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa. Bu reaksiyon kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğu olabilir. •        Emziriyorsanız. •        16 yaşından küçükseniz. •        Büyümüş prostatınız ve düşük tansiyonunuz varsa. •        Otururken veya uzanırken ayağa kalkınca başın döndüğü veya sersemlemiş hissedilen bir düşük tansiyon türü olan ‘ortostatik hipotansiyon’ geçmişiniz varsa. •        Büyümüş prostat ile birlikte idrar yolunuzda tıkanma, uzun süredir var olan idrar yolu enfeksiyonu veya mesane taşınız varsa. •        Böbrek sorunları ile birlikte veya herhangi bir sorun olmaksızın idrar kaçırıyor (sıkışma hissi duymadan) veya idrar çıkaramıyor ([anüri] vücudunuz idrar üretmiyor) iseniz.   CARDURA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ   Eğer, •        Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız •        Karaciğer hastalığınız varsa •        Aynı zamanda başka ilaçlar kullanıyorsanız •        Kalp hastalığınız varsa •        Özellikle tedavinin başlangıcında baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren baygınlık (senkop) ile kendini gösteren pozisyonel hipotansiyon gelişirse. Pozisyonel hipotansiyondan ileri gelebilecek belirtilerin nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında doktorunuz bilgi verecektir. Doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için doktorunuz sizi uyaracaktır.   Katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) nedeniyle göz ameliyatına girecekseniz, lütfen göz doktorunuzu ameliyattan önce CARDURA’yı önceden kullandığınız veya kullanmakta olduğunuz konusunda bilgilendiriniz. Çünkü CARDURA ameliyat sırasında, doktorunuzun önceden hazırlıklı olması halinde yönetilebileceği komplikasyonlara neden olabilir. CARDURA almaya başladığınız ilk dönemlerde, uzanırken veya otururken ayağa kalktığınızda düşük kan basıncı sebebiyle bayılma hissi veya baş dönmesi hissedebilirsiniz. Bayılacak gibi hissediyorsanız veya başınız dönüyorsa kendinizi daha iyi hissedinceye kadar oturmalı veya uzanmalı ve düşmenize veya kendinizi yaralamanıza yol açabilecek durumları önlemelisiniz. Bu etkilerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmak için doktorunuz tedavi başlangıcında kan basıncınızı düzenli olarak ölçmek isteyebilir.   Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.   CARDURA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması CARDURA gıda ile birlikte veya gıda almadan kullanılabilir.   Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.   Gebelik sırasında CARDURA kullanmanın güvenli olup olmadığı belirlenmemiştir. Gebeyseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız doktorunuzla konuşunuz, doktorunuz CARDURA’nın sizin için uygun olup olmadığına karar verecektir.   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.   Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.   Emziriyorsanız CARDURA kullanmayınız.   Araç ve makine kullanımı Araç veya makine kullanıyorsanız dikkatli olunuz. Aldığınız tabletler güvenli biçimde araç veya makine kullanma kabiliyetinizi etkileyebilir, özellikle de tabletleri almaya ilk başladığınızda halsizlik veya baş dönmesi hissetmenize yol açabilir. İlaç sizi etkilerse araç veya makine kullanmayınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.   CARDURA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans düşüklüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı CARDURA ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır: •        Yüksek kan basıncı veya prostat büyümesi tedavisi için alfa-bloker tedavi alan bazı hastalar, hızla oturma veya ayağa kalkma sonucu düşen kan basıncından kaynaklanabilecek baş dönmesi veya sersemlik hissedebilirler. Bazı hastalar, alfa-blokerlerle birlikte iktidarsızlık (erektil disfonksiyon) ilaçları alırken bu belirtileri yaşamışlardır. Bu belirtilerin oluşma olasılığını azaltmak için iktidarsızlık ilaçlarına başlamadan önce alfa-blokerinizin düzenli günlük dozunu alıyor olmalısınız. •        Erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örneğin; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik düşük tansiyona sebep olabildiğinden doktorunuz dikkatli olacaktır. •        Yüksek kan basıncınızın tedavisi için başka tansiyon ilaçları alıyorsanız CARDURA kan basıncınızı daha da düşürebilir.   Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, CARDURA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.    Aşağıdakilerden birinin oluşması halinde CARDURA almayı BIRAKINIZ ve derhal bir ambulans çağırınız: •        Kalp krizi •        Kollarda, bacaklarda güçsüzlük veya konuşma sorunları, bunlar felç semptomu olabilir. •        İlaca alerjik reaksiyon sonucu meydana gelmiş olabilecek yüzde, dilde veya boğazda şişme   CARDURA aldıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz: •        Göğüs ağrısı •        Nefes darlığı, nefes almada güçlük •        Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atımı •        Kalp atımını hissetme (çarpıntı) •        Bayılma •        Deri veya gözlerde sararma (sarılık) •        Morarma veya kolay kanamayla sonuçlanabilecek beyaz kan hücrelerinde veya kan pulcuğunda (trombositlerde) düşüş   CARDURA ile tedavi gören hastalarda aşağıdaki olaylar bildirilmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında yer almayan bir yan etki yaşarsanız, lütfen bunu doktorunuza bildiriniz.   Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın                  : 10 hastanın en az birinde görülebilir. Yaygın                       : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan           : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek                       : 1.000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek                  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Bilinmiyor                    : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.   Yaygın: •        Baş dönmesi •        Çevrenin döndüğü hissi (vertigo) •        Baş ağrısı •        Düşük kan basıncı •        Oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü •        Çarpıntı •        Kalp atımının hızlanması •        Ayakların, ayak bileklerinin veya parmakların şişmesi •        Bronşit •        Öksürük •        Solunum yolları (burun, boğaz, akciğer) enfeksiyonu •        Grip sonucu oluşmuş burun tıkanıklığı, hapşırma ve/veya burunda akıntı •        Nefes darlığı, nefes almada güçlük •        Mide/karın ağrısı •        Kendini iyi hissetmeme •        İdrar yolları enfeksiyonu •        İdrar kaçırma (idrara çıkışı kontrol edememe) •        Uyuklama •        Genel halsizlik •        Hazımsızlık •        Mide yanması •        Ağız kuruluğu •        Kaşıntı •        Sırt ağrısı •        Kaslarda ağrı •        Grip benzeri belirtiler •        Kuvvetsizlik, güçten düşme •        Kol ve bacaklarda görülen ödem   Yaygın olmayan: •        Alerjik ilaç reaksiyonu •        Kabızlık •        Gaz •        Mide ve bağırsakta ishal veya kusmaya sebep olabilecek iltihap (gastroenterit) •        Kusma •        İdrara çıkarken ağrı veya rahatsızlık •        Normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı •        Kanlı idrar •        Eklemlerde iltihap (gut) •        Ağrılı eklem •        Genel ağrı •       

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar: CARDURA’yı ilk defa alıyorsanız normal doz günde 1 mg’dır. Doktorunuz bu dozu birkaç hafta sonra günde 2 mg veya 4 mg’a yükseltebilir. Bazı durumlarda doz, prostat büyümesi için tedavi görüyorsanız günde maksimum 8 mg’a veya yüksek kan basıncı için tedavi görüyorsanız maksimum 16 mg’a yükseltilebilir.  Tabletlerinizi doktorunuzun söylediği biçimde alınız  Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Uygulama yolu ve metodu: Ağızdan alınır. CARDURA sabah veya akşam alınabilir. Tabletlerinizi her gün aynı saatte suyla birlikte almanız en iyisidir.   Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanımı: CARDURA’nın çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.   Yaşlılarda kullanımı: Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.   Özel kullanım durumları:   Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa vücuttaki ilaç miktarı değişmediği için ve ilacınızın mevcut böbrek hasarını kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, doktorunuz alışılmış dozlar kullanabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.   Karaciğer yetmezliği: Karaciğerde tamamen yıkılan bütün ilaçlarda olduğu gibi, CARDURA karaciğer fonksiyonu bozukluğu kanıtı varsa size dikkatle uygulanmalıdır.   Eğer CARDURA’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.   Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDURA kullandıysanız: Bir defada çok fazla tablet almak kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Birçok tablet almak tehlikeli olabilir. Hemen doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.   CARDURA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.      CARDURA’yı kullanmayı unutursanız: Endişelenmeyiniz. Tabletinizi almayı unutursanız, o dozu tamamen atlayınız. Sonra da önceki biçimde almaya devam ediniz.   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.   CARDURA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Tabletlerinizi devamlı almanız önemlidir. Kan basıncınızı kontrol altına almanıza yardımcı olurlar. Önce doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya tabletleri almayı bırakmayınız.  

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

CARDURA, 20 tablet ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. CARDURA alfa-blokerler adı verilen bir grup tansiyon ilacından biridir. Yüksek kan basıncını veya erkeklerde prostat bezinin büyümesinin neden olduğu belirtileri tedavi etmek için kullanılır.   CARDURA kan damarlarını genişletip kanın damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu, kan basıncının düşmesine yardımcı olur. Kan basıncını düşüren tek ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda CARDURA, diğer tansiyon ilaçları ile birlikte kullanılabilir. Prostat bezinde büyüme olan hastalarda CARDURA, idrara çıkma zorluğu ve/veya sık idrara çıkma tedavisi için kullanılır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. CARDURA, mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası rahatlatarak kolay idrara çıkış sağlar.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

CARDURA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.   30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.   Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.   Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDURA’yı kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

CARDURA 2 mg tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

PDE-5 İnhibitörleri ile kullanım (sildenafil, tadalafil, vardenafil gibi) Doksazosinin PDE-5 inhibitörleri ile birlikte kullanımı bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebep olabileceğinden, bu grup ilaçlar ile birlikte tedavide  dikkatli olunmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Diğer Plazmadaki doksazosinin büyük bir kısmı (%98) proteine bağlıdır. İnsan plazmasındaki in vitro veriler doksazosinin, digoksin, fenitoin, varfarin veya indometazinin proteine bağlanışı üzerinde bir etkisi olmadığını gösterir. Doksazosin, klinik deneyimde, tiazid diüretikler, furosemid, beta blokör ilaçlar, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, antibiyotikler, oral hipoglisemik ilaçlar, ürikozürik ajanlar veya antikoagülanlarla beraber kullanılmış ve herhangi bir advers ilaç etkileşmesi görülmemiştir. Doksazosin diğer alfa-blokerlerin ve diğer antihipertansiflerin kan basıncı düşürücü etkisini güçlendirir.   22 sağlıklı erkek gönüllüde yapılan açık uçlu, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada, oral simetidinin günde iki defa 400 mg dozda uygulandığı dört günlük bir tedavi rejiminde, ilk gün tek doz 1 mg doksazosin uygulaması, doksazosinin ortalama EAA’sında %10’luk bir artışla sonuçlanırken, ortalama Cmaks ve doksazosinin ortalama yarı ömründe istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Simetidin ile birlikte doksazosinin ortalama EAA’ndaki %10’luk yükselme, plaseboyla birlikte doksazosinin ortalama EAA’sında %27 oranında görülen ve kişisel özelliklere bağlı farklılıkların dahilindedir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Aşırı doz hipotansiyona neden olmuşsa, hasta başı aşağıya doğru, sırtüstü yatar bir vaziyete getirilmelidir. Kişisel olarak hastanın durumuna göre, uygun olacağı düşünülen diğer destekleyici önlemler alınmalıdır. Bu önlem yeterli gelmezse, şok öncelikle hacim genişleticilerle tedavi edilmelidir. Gerekirse bundan sonra vazopresör kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonu izlenmeli ve gerektiğinde desteklenmelidir. Doksazosin yüksek derecede proteine bağlı olduğu için diyaliz endike değildir.

Etkin Maddeler

Her tablet 2.430 mg doksazosin mesilat (2 mg doksazosine eşdeğer) içerir.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Alfa-Adrenoreseptör Antagonistleri ATC kodu: C02CA04 Doksazosin vazodilatör etkisini, alfa-1 adrenoseptörlerin postsinaptik bölgede kompetitif ve selektif blokajı yoluyla gösterir. Hipertansif hastalarda doksazosin uygulaması, sistemik vasküler rezistansta azalma sonucu kan basıncında klinik olarak anlamlı bir düşme meydana getirir. Bu etkinin vasküler sistemde yerleşmiş alfa-1-adrenoseptörlerin selektif blokajı sonucunda olduğu düşünülmektedir. Günde bir defa uygulama ile, gün boyu ve dozu takip eden 24. saatte kan basıncında klinik olarak anlamlı azalma mevcuttur. Dozu takiben tedrici bir kan basıncı düşmesi olur ve kan basıncında maksimum düşme, ilaç alımından 2-6 saat sonra meydana gelir. Hipertansiyonlu hastalarda, doksazosinle tedavi sırasında kan basıncı sırt üstü yatar ve ayakta durur pozisyonunda da benzerdir. Selektif olmayan alfa adrenoseptör bloke edici ajanlardakinin aksine, doksazosinle uzun süreli tedavide tolerans gözlenmemiştir. Uzun süreli tedavide sık olmamakla birlikte plazma renin aktivitesinde artış ve taşikardi görülmüştür. Doksazosinin advers metabolik etkisi olmadığı gösterilmiştir ve beraberinde diabetes mellitus, gut, astım ve sol ventriküler disfonksiyonu olan hastalarda kullanım için uygundur Doksazosinle tedavinin sol ventriküler hipertrofide regresyon, trombosit agregasyonunun inhibisyonu ve doku plazminojen aktivatörü etkinliğinde iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca doksazosin, insüline hassasiyeti bozulmuş olan hastalarda insülin hassasiyetini artırır. Doksazosin HDL/total kolesterol oranında anlamlı bir artış ve total trigliseridler ile total kolestrolde belirgin bir azalma yaparak, kan lipidleri üzerinde olumlu etkiler gösterir. Bu nedenle diüretik ve beta-adrenoseptör blokerlerine göre daha avantajlıdır. Hipertansiyon ve kan lipidleri ile koroner kalp hastalığı arasında varlığı iyi bilinen ilişkiye göre, doksazosin tedavisinin hem kan basıncı hem de kan lipidleri üzerindeki olumlu etkisi, koroner kalp hastalığı oluşması riskinin azalması ile belirlenir. İn-vitro bir çalışma 5 mikromolar konsantrasyonda doksazosin 6’-ve 7’-hidroksi metabolitlerinin antioksidan özellikleri göstermiştir. Hipertansif hastalarla yapılan kontrollü bir klinik çalışmada, doksazosinle tedavi erektil disfonksiyonda iyileşme ile ilişkilendirilmiştir. Buna ek olarak, doksazosin alan hastalar, diğer antihipertansif ajanları alan hastalardan daha az yeni erektil disfonksiyon vakası bildirmiştir. Semptomatik BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)’li hastalarda doksazosin uygulaması ürodinamiklerde ve semptomlarda anlamlı gelişme ile sonuçlanır. BPH’deki etkinin, musküler bağ dokusu ve prostat kapsülü ve mesane boynunda yerleşmiş olan alfa-adrenoseptörlerinin selektif blokajından kaynaklandığı düşünülmektedir. Doksazosinin prostattaki alfa-1-adrenoseptörlerin %70’inden fazlasını teşkil eden A1 alt tipine etkili bir blokör olduğu gösterilmiştir. BPH hastalarındaki etkinliğin nedeni budur. Doksazosin, BPH’ nin uzun süreli tedavisinde devamlı etkililik ve güvenlilik göstermiştir. (48 aya kadar gibi)

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: İnsanlarda (genç erkek yetişkinler veya her iki cinsiyetten de yaşlılar) oral kullanımın ardından doksazosin iyi absorbe edilir, doruk kan seviyeleri yaklaşık 2 saatte teşekkül eder ve dozun yaklaşık üçte ikisi biyolojik olarak kullanılabilir.  Biyotransformasyon/ eliminasyon: Doksazosinin yaklaşık %98’i plazmada proteine bağlı olarak bulunur. Plazma eliminasyonu bifaziktir ve terminal plazma eliminasyon yarı ömrü 22 saattir. Bu durum, günde bir kez uygulanmasının temelini oluşturur. Doksazosin yoğun bir biçimde metabolize olup metabolitlerin büyük kısmı dışkı yoluyla ve %5’inden azı değişmemiş ilaç olarak atılır. Doksazosin, başlıca O-demetilasyon ve hidroksilasyon yoluyla metabolize olur. CARDURA’nın oral uygulamasından sonra metabolitlerin plazma konsantrasyonları düşüktür. İnsanda en aktif (6’ hidroksi) metabolit ana bileşenin plazma konsantrasyonunun kırkta biri oranında mevcuttur, bu durum antihipertansif etkinliğin büyük oranda doksazosin kaynaklı olduğunu göstermektedir. Hastalardaki karakteristik özellikler Böbrek yetmezliği: Böbrek bozukluğu olan hastalarda standart doksazosin ile yapılan farmakokinetik çalışmalarda, normal böbrek fonksiyonları olan hastalar ile karşılaştırıldığında, önemli faklılıklar olmadığı gösterilmiştir. Karaciğer yetmezliği: Karaciğer bozukluğu olan hastalarla ve karaciğer metabolizmasını etkilediği bilinen ilaçlar (örneğin simetidin) üzerine etki ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur. Orta seviyede karaciğer bozukluğu olan 12 hastada yapılan bir klinik çalışmada, tek doz doksazosin uygulaması, eğri altı alan (EAA)’da %43 oranında bir artışla ve oral klerensde %40 oranında bir azalma ile sonuçlanmıştır. Tamamıyla karaciğer ile metabolize edilen diğer ilaçlarda olduğu gibi, doksazosin primer olarak O-demetilasyon ve hidroksilasyonla karaciğerde metabolize edilir. Karaciğer fonksiyonlarında değişme olan hastalarda, doksazosin kullanımında dikkat gereklidir (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri)

Farmasötik Form

Beyaz, yuvarlak, çentikli tablet.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye Gebelik kategorisi: C’ dir Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Doksazosin’ in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir . İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.   Gebelik dönemi Her ne kadar hayvan deneylerinde doksazosin ile teratojenik etkiler görülmemişse de çok yüksek dozlarda, hayvanlarda fetal hayatta kalmanın azaldığı görülmüştür (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Bu dozlar insanlar için önerilen maksimum dozun yaklaşık 300 katı idi. Hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü ve yeterli çalışma olmadığından, hamilelik sırasında CARDURA’nın güvenliliği henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla, CARDURA, hamilelik döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.   Laktasyon dönemi Hayvan çalışmaları doksazosinin anne sütünde biriktiğini göstermiştir. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığı için, hamilelik veya emzirme döneminde doksazosinin emniyeti henüz tespit edilmemiştir. Buna göre, doksazosin, hamilelik ve emzirme döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.   Üreme yeteneği/Fertilite Sıçanlarda yapılan çalışmalar, 12 mg/gün insan dozuyla elde edilenin yaklaşık 4 katı AUC maruziyet olan 20 mg/kg/gün oral dozlarla tedavi edilen erkeklerde düşük doğurganlık görülmüştür. Bu etki ilaç kesildikten sonraki iki hafta içinde geri dönüşümlüdür. Doksazosinin insanlarda erkek doğurganlığı üzerinde herhangi bir etkisi bildirilmemiştir. 

Geçimsizlikler

Mevcut değil.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 25.11.1993 Ruhsat yenileme tarihi: 25.11.2003 / 25.11.2008 / 16.10.2009  

İstenmeyen Etkiler

Hipertansiyon Hipertansiyonlu hastalarla yapılan kontrollü klinik araştırmalarda, doksazosin tedavisine ilişkin en sık rastlanan yan etkiler postural tipte (nadiren bayılma ile birlikte görülen) veya non-spesifik reaksiyonlardır.  Benign Prostat Hiperplazisi  BPH’nde yapılan kontrollü klinik çalışmalar, hipertansiyondakine benzer yan etki profili gösterir. Advers reaksiyonlar (çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) açısından aşağıda listelenmiştir: Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar: Yaygın                        : Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu Kan ve lenf sistemi bozuklukları: Çok seyrek                  : Lökopeni, trombositopeni Bağışıklık sistemi bozuklukları: Yaygın olmayan           : Alerjik ilaç reaksiyon Metabolizma ve beslenme bozuklukları: Yaygın olmayan           : Anoreksi, gut, iştahta artma, kilo artışı Psikiyatrik bozukluklar: Yaygın olmayan           : Anksiyete, depresyon, uykusuzluk, ajitasyon, sinirlilik Sinir sistemi bozuklukları: Yaygın                       : Baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans Yaygın olmayan           : Serebrovasküler olay, hipoestezi, senkop, tremor Çok seyrek                 : Postural baş dönmesi, parestezi Göz bozuklukları: Çok seyrek                  : Görmede bulanıklaşma Bilinmiyor                     : İntraoperatif gevşek iris sendromu (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri) Kulak ve iç kulak bozuklukları: Yaygın                       : Vertigo Yaygın olmayan           : Çınlama Kardiyak bozukluklar: Yaygın                       : Palpitasyon, taşikardi Yaygın olmayan           : Anjina pektoris, miyokard enfarktüsü Çok seyrek                  : Bradikardi, kardiyak aritmiler Vasküler bozukluklar: Yaygın                        : Hipotansiyon, postürel hipotansiyon Çok seyrek                  : Sıcak basması Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal bozukluklar: Yaygın                       : Bronşit, öksürük, dispne, rinit Yaygın olmayan           : Burun kanaması Çok seyrek                 : Bronkospazmın kötüleşmesi Gastrointestinal bozukluklar: Yaygın                       : Abdominal ağrı, dispepsi, ağız kuruluğu, bulantı Yaygın olmayan           : Konstipasyon, gaz, kusma, gastroenterit diyare Hepato-bilier bozukluklar: Yaygın olmayan           : Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler Çok seyrek                 : Kolestaz, hepatit, sarılık Deri ve deri altı doku bozuklukları: Yaygın                       : Kaşıntı Yaygın olmayan           : Deri döküntüsü Çok seyrek                 : Alopesi, purpura, ürtiker Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik bozuklukları: Yaygın                       : Sırt ağrısı, kas ağrısı Yaygın olmayan           : Eklem ağrısı Seyrek                       : Kas krampları, kas güçsüzlüğü Böbrek ve idrar bozuklukları: Yaygın                       : Sistit, üriner inkontinans Yaygın olmayan           : Disüri, hematüri, idrara sık çıkma Seyrek                       : Poliüri Çok seyrek                  : İşeme bozukluğu, noktüri, idrarda artış Üreme sistemi ve meme bozuklukları: Yaygın olmayan           : İmpotans Çok seyrek                  : Jinekomasti, priapizm Bilinmiyor                    : Retrograd ejakülasyon Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar: Yaygın                       : Asteni, göğüs ağrısı, influenza benzeri semptomlar, periferik ödem Yaygın olmayan           : Ağrı, yüzde ödem Çok seyrek                  : Yorgunluk, keyifsizlik Araştırmalar: Yaygın olmayan           : Kilo artışı Hipertansiyon nedeni ile tedavi edilen hastalarda, pazarlama deneyimi esnasında aşağıda belirtilen ek advers etkilerin görüldüğü bildirilmiştir ancak genelde, bu etkilerin doksazosin tedavisi dışında da görülebilecek semptomlardan ayırdedilmesi mümkün değildir: taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde: Doksazosin mesilat                  2.430 mg (2 mg doksazosine eşdeğer) Yardımcı maddeler: Laktoz                                 40.000 mg 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Karsinojenez Doksazosinin, tolere edilen en yüksek doz olan sıçanlarda 40 mg/kg/gün ve farelerde 120 mg/kg/gün dozlarında beslenme yoluyla kronik uygulanması (24 aya kadar) karsinojenik bir potansiyel kanıtı ortaya koymamıştır. Sıçan ve fare çalışmalarında değerlendirilen en yüksek dozlar, 16 mg/gün insan EAA (sistemik maruziyetin bir ölçüsü) dozundan sırasıyla 8 ve 4 kat fazla olan EAA’lar ile ilişkilendirilmiştir. Mutajenez Mutajenisite çalışmaları, kromozomal veya subkromozomal düzeylerde ilaçla veya metabolitle ilgili herhangi bir etki ortaya koymamıştır.

Kontrendikasyonlar

CARDURA, kinazolinlere, doksazosine veya ilaç içindeki herhangi bir yardımcı maddeye aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Müstahzar Adı

CARDURA 2 mg tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Postüral hipotansiyon / senkop Tedavinin başlangıcı: Tüm alfa blokörlerde olduğu gibi, özellikle tedavinin başlangıcında, hastaların çok küçük bir kısmında, baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren bilinç kaybı (senkop) ile kendini gösteren postüral hipotansiyon görülmüştür(bkz.Pozoloji ve uygulama şekli). Bu nedenle, potansiyel postural etkileri en aza indirmek için tedavi başlatılırken kan basıncı izlemek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır. Etkili herhangi bir alfa  blokörle tedavi başlatılırken, hastaya postural hipotansiyondan ileri gelebilecek semptomların nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında bilgi verilmelidir. Hasta, doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için uyarılmalıdır. Akut kardiyak durumları olan hastalarda kullanım Diğer tüm vazodilatör antihipertansif ajanlarda olduğu gibi, aşağıda belirtilen kardiyak durumları olan hastalara doksazosin uygulanırken dikkatli olunmasını tavsiye etmek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır. aort stenozu veya mitral stenozdan kaynaklanan pulmoner ödem  yüksek debili kalp yetmezliği pulmoner embolizm veya perikard efüzyonundan kaynaklanan sağ kalp yetmezliği düşük dolum basınçlı sol ventriküler kalp yetmezliği.  Karaciğer fonksiyon bozukluğu Karaciğer bozukluğu olan hastalarla ve karaciğer metabolizmasını etkilediği bilinen ilaçlarla (örneğin simetidin) ilgili sınırlı veri mevcuttur. Orta şiddette karaciğer bozukluğu olan 12 hastada tek doz doksazosin uygulaması Eğri Altı Alanında (EAA) %43’lük bir artışla ve bilinen oral klerenste %40’lık bir azalmayla sonuçlanır. Bütünüyle karaciğer tarafından metabolize edilen her ilaç gibi, doksazosin de karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli ve Farmakokinetik özellikler). PDE-5 inhibitörleri ile kullanım Fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örneğin; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanımında her iki ilacın da damar genişletici etkisi olduğundan ve bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebep olabildiğinden dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, fosfodiesteraz 5 inhibitörü tedavisine mümkün olan en düşük dozla başlanması ve doksazosin alımından sonra 6 saatlik aralık bırakılması tavsiye edilir. Doksazosinin uzatılmış salımlı formülasyonları ile hiçbir çalışma yapılmamıştır. Hastada postural hipotansiyon gelişimi riskini asgariye indirmek için; hasta PDE-5 inhibitörü ile tedaviye başlamadan önce alfa-bloker tedavisinde stabil olmalıdır. Katarakt ameliyatı Katarakt ameliyatı sırasında, daha önce alfa1 blokör tedavisi uygulanmış veya uygulanmakta olan ve önceden tamsulosin ile tedavi edilmiş bazı hastalarda intraoperatif gevşek iris sendromu (Intraoperative Floppy Iris Syndrome–IFIS) gözlenmiştir. Vaka raporları diğer alfa 1 blokerlerden de bildirilmiştir, bu yüzden bir sınıf etkisi olasılığı göz ardı edilemez. IFIS katarakt operasyonu sırasında prosedürle ilgili komplikasyonları artırabileceği için, alfa 1 blokerlerin güncel veya geçmiş kullanımı cerrahi öncesinde oftalmik cerraha bildirilmelidir. Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Hipertansiyon CARDURA’nın mutad günlük doz sınırları günde 1 – 16 mg’dır. Postural hipotansiyon ve/veya senkop olasılığını en aza indirmek için tedavinin bir veya iki hafta süreyle günde bir defa verilen 1 mg ile başlatılması önerilmektedir. (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ) Bu amaçla 2 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Daha sonraki bir veya iki haftada doz günde bir defa verilen 2 mg’a çıkarılabilir. Eğer gerekirse, kan basıncında istenen azalmayı gerçekleştirmek için hastanın kişisel cevabına bağlı olarak dozaj benzer sürelerde tedricen artırılarak günde 4 mg, 8 mg ve 16 mg’a çıkarılabilir. Olağan dozaj günde tek doz olarak 2 – 4 mg’dır. Benign Prostat Hiperplazisi  BPH’ın uzun dönem tedavisinde (48 aya kadar) doksazosinin sürekli etki ve emniyeti kanıtlanmıştır  Postural hipotansiyon ve/veya senkop olasılığını en aza indirmek için CARDURA’nın önerilen başlangıç dozu günde bir kez 1 mg’dır (Bkz: Uyarılar/Önlemler). Bu amaçla 2 mg’lık tablet, ikiye bölünebilir çentikli tablet formunda sunulmuştur. Hastanın kişisel ürodinamiklerine ve BPH semptomlarına bağlı olarak doz, 2 mg’a, 4 mg’a ve önerilen en yüksek doz olan 8 mg’a kadar çıkarılabilir. Önerilen titrasyon aralığı 1 – 2 haftadır. Önerilen dozaj günde tek doz olarak 2 – 4 mg’dır.      Uygulama şekli: Ağız yolu ile alınır. CARDURA sabah ya da akşam kullanılabilir.   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:   Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doksazosin farmakokinetiği değişmediği için ve doksazosinin mevcut böbrek disfonksiyonunu kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, bu hastalarda mutad dozlar kullanılabilir. Doksazosin diyaliz edilemez.   Karaciğer yetmezliği: Hepatik metabolizma üzerine etkisi olduğu bilinen ilaçlarda (simetidin gibi) ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda sadece sınırlı veri vardır. Karaciğerde tamamen metabolize edilen bütün ilaçlarda olduğu gibi, CARDURA karaciğer fonksiyonu bozukluğu kanıtı olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır (bkz. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve  Farmakokinetik özellikler).   Pediyatrik popülasyon: Doksazosinin çocuklardaki etkililik ve güvenliliği çalışılmamıştır.   Geriyatrik popülasyon: Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.

Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

166/91

Ruhsat Sahibi

Pfızer İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy-İSTANBUL Tel: 0 212 310 70 00 Faks: 0 212 310 70 58

Ruhsat Sahibi

Pfızer İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy-İSTANBUL Tel: 0 212 310 70 00 Faks: 0 212 310 70 58

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) CARDURA, benign prostat hiperplazisinin (BPH) veya BPH’ ye eşlik eden klinik semptomlarının tedavisinde endikedir. CARDURA hipertansif veya normotansif olan BPH hastalarında kullanılabilir. CARDURA ile tedavi edilen BPH’lı normotansif hastalarda kan basıncı değişiklikleri klinik olarak önemsiz iken, hem hipertansiyonu hem de BPH’ı olan hastalarda CARDURA monoterapisi her iki durumu da etkili olarak tedavi etmiştir.  Hipertansiyon CARDURA, hipertansiyon tedavisinde endike olup hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrolde ilk ajan olarak kullanılabilir. Tek antihipertansif ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda CARDURA, tiazid diüretik, beta blokör, kalsiyum antagonisti veya anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü gibi diğer bir ilaç ile birlikte kullanılabilir.

Üretici Bilgileri

Pfızer İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy-İSTANBUL Tel: 0 212 310 70 00 Faks: 0 212 310 70 58

Yardımcı Maddeler

Sodyum nişasta glikolat, laktoz, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, sodyum loril sülfat

Yardımcı Maddelerin Listesi

Sodyum nişasta glikolat Laktoz Mikrokristal selüloz Magnezyum stearat  Sodyum loril sülfat
(Visited 35 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window