İlaç Sınıfı Beşeri Yerli İlaç
İlaç Alt Sınıfı İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç Firması GEMKO
Birim Miktarı 1
ATC Kodu L01BC05
ATC Açıklaması Gemsitabin
NFC Kodu QD
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon İçin Kuru Flakonlar/Şişeler
Kamu Kodu A12028
Orijinal / Jenerik Türü Jenerik
2023 Fiyatı Bilinmiyor
Satış Fiyatı 352,16 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı 317,27 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin Yeri İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer Kodu NULL

İlaç Etken Maddeleri

  • gemsitabin hidroklorür (1400 mg)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda alındığında hasta erken görülmüşse kusturulur ve midesi yıkanır, daha sonra genel semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır.

Endikasyonlar

 İrritabl bağırsak sendromuna bağlı olarak oluşan, fonksiyonel tipte; karın ağrıları ve kramplar, spazm,şişkinlik, ishal ve/veya kabızlık periyotları Fonksiyonel sindirim bozuklukları  Gastrointestinal polimorf semptomlar

Farmakodinamik Özellikler

Trimebutin, sindirim sisteminin fonksiyonel motilite hastalıklarında düzenleyici ve normalleştirici etki gösterir. Hipokinetik sindirim kaslarını stimüle ederek peristaltizmi artırır, hiperkinetik kaslarda ise spazmolitik etkisi vardır. Trimebutin, sindirim düz kaslarında spontan faz III migratör motor kompleksleri başlatarak normal peristaltik dalgaların dönüşünü kolaylaştırır. Trimebutin’in sindirim sistemi motilitesi üzerindeki bu düzenleyici etkisi kolinerjik sistem üzerinde modülatör olarak rol oynayan periferik enkefalinerjik reseptörler aracılığı ile gerçekleşir. Ayrıca doğrudan Ca2+ ve K+ iyon kanallarını etkilemesi de mümkündür.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon : Trimebutin oral yolla alındıktan sonra çabuk absorbe olur ve 1-2 saatte plazmada doruk düzeylere erişir. Yoğun ilk geçiş etkisi nedeniyle değişmemiş molekülün biyoyararlılığı % 4-6 kadardır. Besinler biyoyararlanımı etkilemez. Oral yolla alınan farmasötik formların biyoyararlanımı eşittir.   Dağılım : Trimebutin dağılım hacmi büyük olup yaklaşık 88 litre kadardır. Oto-radyografi kullanılarak yapılan araştırmalarda ilacın gastrointestinal sistemde yoğunlaştığı görülmüştür. Proteine bağlanması düşük olup % 5’in altındadır.   Metabolizma : Trimebutin karaciğerde metabolize olur. Başlıca aktif metaboliti monodesmetiltrimebutin olup verilen dozun % 25’i metabolite dönüşür. Eliminasyon yarı ömrü 4 saattir.   Atılım : Trimebutin’in büyük bölümü metabolitler şeklinde idrarla elimine edilir. Verilen bir dozun ortalama % 70’i 24 saat içinde idrarla elimine olur. Trimebutin vücutta birikmez.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her tablet ; 100 mg Trimebutin maleat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Bugüne kadar herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Trimebutin’e ya da preparat içindeki bileşenlerden herhangi birine, asetil salisilik asit veya öteki COX inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler için günde 3 kez 1 tablettir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

GİSMOTAL 200 mg Fort Tablet, 20 ve 40 tabletlik blister ambalajlarda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

GİSMOTAL 100 mg Tablet, 40 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı :   Gebelikte kullanımı : Gebelik kategorisi B.   Deneysel araştırmalarda Trimebutin’in teratojen etkisi görülmemiştir. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırma bulunmamaktadır. GİSMOTAL gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalı, daha sonraki aylarda ise beklenen faydaları potansiyel risklerine üstünse kullanılmalıdır.   Emzirme döneminde kullanımı :   Trimebutin’in emzirme döneminde kullanılmasının güvenli olup olmadığı araştırılmamıştır. GİSMOTAL emziren annelerde kullanılmamalıdır.   Araç ve makine kullanımına etkisi : Araç ve makine kullanımına bilinen bir etkisi yoktur.  

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Seyrek olarak deri erüpsiyonu, ağız kuruluğu, baş ağrısı, bulantı, asteni, baş dönmesi görülebilir.   BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

GEMKO, 1 adet flakon ve 1 adet 35 ml çözücü flakon içeren karton kutularda sunulmaktadır. 50 cc Tip I Cam flakon, liyofilize tıpası, flipofflu alüminyum kapak ve çözücü flakon olarak 50 cc Tip I renksiz cam flakon kullanılmıştır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Gemsitabinin araç ve makine kullanımı üzerine etkileri ile ilgili yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Ancak gemsitabinin özellikle alkol kullanımı ile birlikte hafif ve orta derecede yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hastalar araç ve makine kullanmadan önce bu etkiyle ilgili olarak uyarılmalıdırlar.  

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

GEMKO’yu  aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer; GEMKO’nun içeriğindeki yardımcı maddelere ve gemsitabine karşı alerjiniz var ise; Son bir hafta içerisinde radyoterapi gördüyseniz Emzirme dönemindeyseniz GEMKO’yu  aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer; Böbrek yetmezliğiniz veya bir böbrek hastalığınız var ise Karaciğer yetmezliğiniz, sarılık, alkolizm veya siroz hastalığınız var ise Kemik iliği fonksiyon bozukluğunuz var ise Yakın zamanda aşı olduysanız Zor nefes almaya başladıysanız ya da çok yorgun hissediyorsanız ve çok solgunsanız (böbrek yetmezliğinin belirtisi olabilir) Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.   GEMKO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması  GEMKO’nun yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.   Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GEMKO gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. GEMKO ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır. Araç ve makine kullanımı GEMKO’nun hafif ve orta derecede yorgunluğa neden olduğu bilinmektedir. Bu tür şikayetleriniz var ise araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunuz.   GEMKO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her 1400 mg’lık dozunda yaklaşık 189 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Gemsitabin fluorourasilin etki ve/veya seviyesini arttırabilir. Fluorouasil içeren ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Gemsitabin bleomisinin akciğer yan etkilerini arttırabilir. Bleomisin içeren ilaçlarla kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Gemsitabin ile radyoterapi tedavisinin birlikte (kombine) kullanımında zehirleyici (toksik) yan etkiler oluşmuştur. GEMKO tedavisine radyoterapiden en az 1 hafta sonra  veya radyoterapinin etkisi tamamen geçtikten sonra başlanılmalıdır.   Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.  

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, GEMKO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler  olabilir.   Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir. Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir. Çok seyrek: 10000 hastanın birinden az görülebilir.   Çok yaygın Kan hücre sayısında azalma (bu durum, ateş, boğaz ağrısı, döküntü, burun kanaması ya da morarma gibi belirtilere neden olabilir.), kısa kısa soluk alma, hasta olma ya da hasta hissetme, saç dökülmesi (genellikle az ile orta arası saç kaybı), ciltte kızarıklık (bazen kaşıntı olabilir, fakat genellikle orta şiddettedir – daha ciddi alerjik reaksiyonlar çok seyrektir.), böbrek testlerinde değişiklikler (idrarda kan ya da protein olabilir – fakat böbrek yetmezliği, seyrektir.), sıvı tutulması (ellerde, ayaklarda, kollarda şişme), uzun sürmeyen gribe benzer koşullar (ateş, baş ağrısı, ağrı ve vb.), karaciğer test sonuçlarında değişiklikler.   Yaygın Yorgun ya da uykulu hissetme, ateşli ya da titreme hissetme, diyare, kabızlık, ağızda, dudaklarda ya da dilde yara, ağız ülserleri, ateş.   Yaygın olmayan Hırıltılı nefes alma   Seyrek Solunum üzerine daha ciddi etkiler, deri döküntüleri/ülserleri, kızarıklık, enjeksiyon yerinde şişme ya da kaşıntı, böbrek yetmezliği, karaciğer enzim testlerinde değişiklikler (karaciğer enzim düzeylerinde artış), kan basıncında düşme (baygınlık geçirme).   Çok seyrek Ciltte ciddi soyulma ya da yangı, ciddi alerjik reaksiyonlar (alerjik reaksiyon belirtileri, döküntü, kan basıncında değişiklik, dokularda sıvı artışı ve şişme, nabızda artış, zor nefes alma ve kollaps dahildir.), karaciğer yetmezliği, trombosit sayısında artış, kalp yetmezliği, hızlı ya da düzensiz nabız, kalp krizi, kollara doğru kan akışında problemler (hissizlik, karıncalanma, ya da soğukluk hissetme ya da his kaybı). Eğer bu durum özelikle kötüleşirse ya da uzun sürerse kalıcı doku hasarına neden olabilir.     Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız   doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.  

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar: Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.   Genel dozu, vücut yüzey alanınızın her metre karesi için 800-1250 mg’dır.   Bir hemşire sizin boyunuzu ve kilonuzu ölçecek ve bu ölçümlerden vücut yüzey alanınızı hesaplayacaktır. Doktorunuz bu vücut alanını kullanarak sizin için doğru doz ayarlamasını yapacaktır.   Ardından doktor ya da hemşire, doğru miktardaki GEMKO çözeltisini, 30 dk ile 1 saat arasında, damar yolu ile size enjekte edecektir. Enjeksiyon zamanı ve uzunluğu hangi hastalık için tedavi gördüğünüze bağlıdır. Tedaviniz, haftada bir enjeksiyon içeren “tedavi periyotları” ile yapılacaktır ve tedaviniz sırasında bu periyodu takip eden aralar verilecektir. Küçük hücreli dışı akciğer yada mesane kanserinde; ortalama 2-3 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda sisplatin isimli başka bir ilaç daha verilebilir. Pankreas kanserinde, 7 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 1 hafta ara verilir. Ardından 3 hafta boyunca, haftada 1 enjeksiyon yapılır ve 1 hafta ara verilir. Meme kanserinde, 2 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda paklitaksel isimli başka bir ilaç daha verilebilir. Over kanserinde, 2 hafta boyunca, haftada bir enjeksiyon yapılır ve bir sonraki GEMKO tedavisinden önce 2 hafta ara verilir. GEMKO ile tedavi edilirken, size aynı zamanda karboplatin isimli başka bir ilaç daha verilebilir. Aşağıdaki tablo takip eden iki “tedavi periyodunu” göstermektedir ve her bir periyod 3 enjeksiyon ve 1 hafta ara içermektedir.   1.Hafta İlk Enjeksiyon İlk tedavi periyodu 2.Hafta İkinci Enjeksiyon 3.Hafta Üçüncü Enjeksiyon 4.Hafta Ara Hafta İlk Enjeksiyon İkinci tedavi periyodu Hafta İkinci Enjeksiyon Hafta Üçüncü Enjeksiyon Hafta ara                                                      Size hastalığınıza bağlı olarak, ikiden daha fazla tedavi periyodu uygulanabilir.   Uygulama yolu ve metodu: Bu ilaç size yalnızca eğitimli sağlık personeli tarafından uygulanacaktır (Bkz. İlacı uygulayacak sağlık personeli için bilgiler). GEMKO sadece damar içi uygulama içindir.    Değişik yaş grupları:   Çocuklarda kullanım: GEMKO çocuklarda kullanılmaz.   Yaşlılarda kullanım: Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.   Özel kullanım durumları   Böbrek / karaciğer yetmezliği: Böbrek yada karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına, tedaviye başlanmadan önce  yaptırılacak böbrek veya karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlarına göre doktorunuz tarafından karar verilecektir.   Eğer hastanede yatan hasta değilseniz, ilacınızı zamanında uygulatmayı unutmayınız.   Doktorunuz GEMKO ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü  GEMKO ile tedaviniz belirlenmiş özel “tedavi periyotları” ile yapılacaktır. Bu tedavi periyodunun süresi ve sıklığı doktorunuz tarafından size söylenecektir. GEMKO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:   GEMKO ile tedaviniz belirlenmiş, hastalığınıza özel “tedavi periyotları” ile yapılacaktır. Bu tedavi periyodunun süresi ve sıklığı doktorunuz tarafından size söylenecektir. Bu nedenle doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, GEMKO tedavisini durdurmayınız. GEMKO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine yol açabilir.  Kullanmanız gerekenden daha fazla GEMKO kullandıysanız : Eğer GEMKO’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.   GEMKO ile doz aşımı durumunda kemik iliği baskılanması (miyelosupresyon), el ve parmaklarda özellikle geceleri ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma ve ağrı (parestezi) ve şiddetli kızartı, kaşıntı (raş) gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.   Bu gibi belirtilerde, doktorunuz tarafından kan sayımlarınız izlenmeli, belirtilere yönelik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.   GEMKO’yu kullanmayı unutursanız: Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.   Takip eden dozun uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Unutulan dozLarı dengeLemek için çift doz uygulattırmayınız.  GEMKO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:   GEMKO ile tedaviniz belirlenmiş, hastalığınıza özel “tedavi periyotları” ile yapılacaktır. Bu tedavi periyodunun süresi ve sıklığı doktorunuz tarafından size söylenecektir. Bu nedenle doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, GEMKO tedavisini durdurmayınız. GEMKO tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine yol açabilir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

GEMKO etkin madde olarak gemsitabin içeren bir ilaçtır GEMKO infüzyon için toz içeren, ağzı gri renk tıpa ve alüminyum kapak ile kapalı bir flakon ve çözücü olarak 35 ml %0.9 sodyum klorür içeren cam bir flakon ile kullanıma sunulmaktadır. GEMKO sitotoksik bir ilaçtır. Sitotoksik ilaçlar, kanser hücreleri de dahil, bölünme özelliğine sahip hücreleri öldüren ilaçlardır. GEMKO da kanserli hücrelerin bölünmesini engelleyerek etki gösterir. GEMKO ileri seviye küçük hücreli dışı akciğer kanseri, ilerlemiş meme, yumurtalık, mesane ve pankreas kanseri tedavilerinde kullanılır.  

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

GEMKO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC altındaki oda sıcaklıklarında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız. Sodyum klorür  çözeltisi (% 0.9’luk) ile hazırlanan süspansiyon hemen kullanılmalıdır, hemen kullanılmayacaksa 25oC altındaki oda sıcaklıklarında en fazla 24 saat saklanabilir. Hazırlanan çözeltiyi dondurmayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GEMKO’yu kullanmayınız/ son kullanma tarihinden önce kullanınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GEMKO’yu kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Hazırlama talimatları: GEMKO ve diğer sitotoksik ilaçların hamile kadınlarla temasından ve hamile personel tarafından uygulanmasından, taşınmasından sakınılmalıdır. İnfüzyon solüsyonunun hazırlanmasında ve atılmasında sitotoksik ilaçların kullanımı konusunda eğitimli sağlık görevlileri görev almalıdır. Uygulama için özel bir hazırlama alanı ayrılmalıdır. Bu alanda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Personel için uygun hazırlama materyali, uzun kollu önlük, maske, koruyucu gözlük, kep, steril eldiven, çalışma alanı için özel örtüler, atıklar için atık torbası ve keskin objeler (iğne, şırınga, flakon vb.) için de atık kutuları temin edilmelidir. Atık maddelerin imhasından ve toplanmasından sorumlu personel, bu atık maddelerin tehlikeli madde içerdiği konusunda uyarılmalıdırlar. Çözeltinin göz yada cilt ile teması halinde hemen bol su ile yıkanmalıdır. İmha etme talimatları: GEMKO infüzyon çözeltisinin hazırlanmasında ve hem artan tıbbi ürünün hem de artan diğer çözücü ve solüsyonların tamamının atılmasında sitotoksik  ilaçlar için kullanılan standart prosedürler ve zararlı atıkların imha edilmesi için yürürlükte olan yasal gereklilikler göz önünde tutulmalıdır ve bu gerekliliklere uygun olarak imha edilmelidirler. Kontamine atıklar uygun işaretlenmiş sert kaplarda yakılarak imha edilmelidirler.   Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir. Ürünün seyreltilmesine ilişkin talimatlar: GEMKO seyreltilmeden kullanılmamalıdır. GEMKO’nun seyreltilmesi için önerilen seyreltici, hiçbir koruyucu madde içermeyen % 0.9’luk sodyum klorür çözeltisidir (35 ml). Sadece önerilen çözücü kullanılmalıdır. Çözünürlük koşulları nedeniyle hazırlanan çözeltideki maksimum gemsitabin konsantrasyonu 40 mg/ml’dir. 40 mg/ml’den daha yüksek konsantrasyonlar, eksik çözünmeye neden olabileceği için kullanılmamalıdır. Seyreltme için, 35 ml %0.9’luk sodyum klorür çözeltisi 1400 mg’lık GEMKO flakonuna eklenir. Çözünmesi için iyice çalkalanır. Rekonstitüsyondan sonraki toplam hacim 36,82 ml olmalıdır. Hazırlanan çözelti berrak ve renksiz ya da açık sarı renk olmalıdır. Çözelti kullanımdan önce partikül içeriği ve renk açısından göz ile kontrol edilmelidir. Eğer çözelti gözle görülür partiküller içeriyorsa ya da farklı bir renkte ise kullanılmamalıdır.Tarif edilen şekilde hazırlanan GEMKO çözeltisi 25oC altındaki oda sıcaklıklarında 24 saat stabildir. Kullanılmayan solüsyonlar atılmalıdır. Hazırlanan çözelti, kristallenme oluşabileceği için dondurulmamalıdır. İnfüzyonda, basıncı ve aerosol oluşumunu azaltmak için geniş delikli iğneler kullanılması tavsiye edilir. GEMKO 30 dakikalık damar içi infüzyon ile uygulanır. 60 dakikadan uzun süreli infüzyon halinde toksik yan etkilerde artış görülebileceği için tavsiye edilmez. 

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

GEMKO 1400 mg  infüzyon için liyofilize toz içeren flakon         

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Gemsitabin fluorourasilin etki ve/veya seviyesini arttırabilir. Gemsitabin bleomisinin pulmoner yan etkilerini arttırabilir. Gemsitabin ile radyoterapi tedavisinin eş zamanlı kullanımında (birlikte ya da 7 günden az aralıkla) toksisite oluşmuştur. Toksisite gemsitabin dozu, uygulama sıkılığı, radyasyon dozu, radyoterapi tekniği, hedef doku ve hacim gibi birçok faktöre bağlıdır. Klinik ve klinik öncesi çalışmalarda gemsitabinin radyosensitif aktiviteye sahip olduğu görülmüştür. Bir çalışmada, 1000 mg/m2 dozunda gemsitabin torasik radyasyonla eşzamanlı küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarına özellikle geniş hacimde (ortalama tedavi hacmi 4795 cm3)  6 hafta uygulandığında ciddi ve hayatı tehdit edici nitelikte mukosit, özellikle özofajit ve pnömoni gibi belirgin toksisite gözlenmiştir. Daha sonra yapılan faz II  çalışmalarında 6 hafta radyoterapi ile eşzamanlı düşük doz gemsitabin uygulamasında (torasik radyasyon dozu 66 Gy, gemsitabin 600 mg/m2 4 kez ve sisplatin 80 mg/m2 2 kez) toksisitenin önlenebileceğini bildirilmiştir.    Gemsitabin ile radyoterapi tedavisinin eş zamanlı olmayan kullanımında  (7 günden fazla aralıkla) gemsitabinin radyoterapiden önce veya sonra uygulamasının radyasyonun tekrarlanması dışında toksisite artışına neden olduğuna dair veri yoktur. Gemsitabin ile eş zamanlı ya da eş zamanlı olmayan radyoterapi tedavisinde hedef hücrelerde (özofajit, kolit ve pnömoni gibi) radyasyon hasarı oluşmuştur. Sarıhumma ve diğer virülansı azaltılmış aşılar, özellikle immünosuprese hastalarda hastalık, muhtemel ölüm, sistemik risk  nedeniyle önerilmez. 

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Gemsitabinin doz aşımı durumda bir antidotu yoktur. İki haftada bir 30 dakikalık intravenöz infüzyon ile uygulanan 5.7 g/m2’ye kadar tek doz uygulamalarında, miyelosupresyon, parestezi ve şiddetli raş gibi temel belirtiler görülür. Doz aşımında, hastanın kan sayımları izlenmeli ve semptomlara yönelik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Etkin Maddeler

Gemsitabin hidroklorür 1667,470 mg (1400 mg gemsitabin’e eşdeğer) Sodyum klorür 315 mg /35 ml

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu     :  Antineoplastikler ve immünomodülatör ajanlar ATC kodu                        :  L01BC05   Gemsitabin çok sayıda murin ve insan tümör hücrelerini içeren çeşitli kültür ortamlarında sitotoksik etki göstermiştir. Solid tümörlerin çoğuna karşı etkilidir. Gemsitabinin etki mekanizması faz spesifiktir ve DNA sentez döneminde (s-fazı) olan hücreleri öldürür ve belirli koşullarda hücre siklusunda G1/S fazı geçişini bloke eder. Yapılan çalışmalarda gemsitabinin in vitro sitotoksik etkisinin konsantrasyona ve zamana bağımlı olduğu belirlenmiştir.   Etki mekanizması: Gemsitabin (dFdC) bir pirimidin antimetabolitidir ve hücre içerisinde nükleozid kinazlar ile aktif difosfat (dFdCDP) ve trifosfat (dFdCTP) nükleozitlere metabolize olur. Gemsitabinin sitotoksik etkisi, dFdCDP ve dFdCTP’ye bağlı iki ayrı mekanizma ile DNA sentezi inhibisyonu sonucu oluşur. İlk önce, DNA sentezi için deoksinükleosid trifosfat (dCTP) oluşturan reaksiyonları katalizleyen ribonükleotid redüktaz , dFdCDP tarafından inhibe edilir. Bu enzimin  dFdCDP ile inhibisyonu sonucu deoksinükleozid konsantrasyonlarında, özellikle de dCTP de azalmaya neden olur. İkinci olarak, dFdCTP DNA’da yer almak için dCTP ile yarış içine girer. Bu şekilde, az miktarda gemsitabin RNA içerisinde de kalabilir. Böylece, dCTP’nin hücre içi konsantrasyonunda azalma meydana gelir. Bu azalma dFdCTP’nin DNA yapısına girmesini kolaylaştırır. DNA polimeraz epsilon gemsitabini uzaklaştıramaz ve oluşan DNA zincirini onaramaz. Gemsitabin DNA yapısına girdikten sonra, büyümekte olan DNA zincirine ilave bir nükleotid eklenir. Bu ilaveyle DNA sentezinin daha fazla ilerlemesi, tamamen inhibe olur (maskeli zincir terminasyonu). Yani bu artış, hücre ölümüne (apoptozis) yol açan ileri düzeyde DNA sentezinin tam inhibisyonu anlamına gelir.          

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler    Emilim: 0.4 ile 1.2 saat süreyle infüzyonla, 500-2592 mg/m2 arasındaki dozlarla elde edilen sonuçlara göre; gemsitabinin doruk plazma konsantrasyonu infüzyonun sonundaki 5 dakika içinde ölçülmüştür ve 3.2 ve 45.5 mcg/mL (12.1-172.9 µmol/mL)’dir. Dağılım: Merkezi kompartmana dağılım hacmi, kadınlar için 12.4 l/m2, erkekler için 17.5 l/m2 (bireyler arası değişim, % 91.9’dur)’dir. Periferal kompartmana ise dağılım hacmi, 47.4 l/m2’dir. Periferal kompartman hacmi, cinsiyete bağlı değildir. Dağılım hacmi, infüzyon süresinin uzamasıyla artar. 70 dakikadan daha az süre uygulanan infüzyon sonucunda dağılım 50 L/m2’dir. Uzun süreli infüzyonda bu miktar 370 L/m2’dir. Gemsitabinin plazma proteinlerine bağlanma oranı ihmal edilebilir düzeydedir. Yarı ömrü: Yaş ve cinsiyete bağlı olarak 42 ila 94 dakika aralığındadır. Önerilen doz takvimi için gemsitabin eliminasyonu, infüzyona başlanmasından sonra 5 ila 11 saat içinde hemen hemen tamamlanır. Gemsitabin, haftada bir defa uygulandığı zaman birikmez. Biotransformasyon: Gemsitabin karaciğer, böbrekler, kan ve diğer dokularda sitidin aminaz tarafından hızla metabolize edilir. Gemsitabin, hücre içerisinde nükleozid kinazlar ile aktif difosfat (dFdCDP) ve trifosfat (dFdCTP) nükleozitlere ve aktif olmayan dFdU’ya metabolize olur. Görünürdeki dFdU oluşumu gemsitabin klerensinin % 91-98’i arasında değişir. Ana metaboliti olan dFdU aktif değildir ve idrarda saptanır. Eliminasyon: Sistemik klerens, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak 29.2 l/saat/m2 ila 92.2 l/saat/m2 aralığındadır (bireyler arası değişim, % 52.2’dir). Kadınlar için klerens, erkekler için olan değerlerden yaklaşık olarak % 25 daha düşüktür. Hem kadın hem de erkeklerde klerens hızlı olmasına rağmen yaşla azaldığı görülür. 30 dakikalık infüzyon olarak verilen 1,000 mg/m2’lik önerilen gemsitabin dozu, kadınlar ve erkeler için düşük klerens değerleri, gemsitabin dozunun azaltılmasını gerektirmez. İdrarla atılım: % 10’dan daha azı, değişmemiş ilaç olarak atılır. Renal klerens, 2 ila 7 l/saat/m2’dir. Haftalık takip edilen uygulama sırasında uygulanan gemsitabin dozunun % 92 – 98’si geri alınır, uygulanan dozun  % 99’u dFdU şeklinde idrarla ve % 1’i de feçesle atılır.     Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum: Gemsitabin haftada bir kez uygulandığında birikme göstermemektedir. Gemsitabinin farmakokinetiği incelenmiş dozlarda lineer gözükmektedir. dFdCTP kinetiği: Bu metabolit, periferal mononukleer kan hücrelerinde bulunabilir ve aşağıdaki bilgiler bu hücreler için refere edilir. Gemsitabin trifosfat (dFdCTP) hücre içi konsantrasyonları, 35-350 mg/m2/30 dakika arasında değişen infüzyon hızlarında gemsitabin dozuyla orantılı olarak artar ve bu durum 0.4 mcg/ml ve 5 mcg/ml arasında değişen doruk plazma konsantrasyonlarıyla sonuçlanır. Plazma gemsitabin konsantrasyonlarının 5 mcg/ml’nin üzerine yükselmesine yol açan dozlarda mononükleer hücrelerdeki dFdCTP konsantrasyonunun artmaması, bu hücrelerdeki dFdCTP oluşumunun satüre olabileceğini akla getirmektedir. 1000 mg/m2/30 dakikalık bir gemsitabin dozundan sonra ilk 30 dakika boyunca 5 mcg/ml’nin üzerinde kalan plazma gemsitabin konsantrasyonlarının, bundan sonraki 1 saat boyunca 0.4 mcg/ml’nin üzerinde olması beklenir. Gemsitabin trifosfat (dFdCTP) terminal faz yarılanma ömrü 0.7-12 saattir.  dFdU kinetiği: 1000 mg/m2/30 dakikalık tek bir gemsitabin infüzyonundan sonra dFdU doruk plazma konsantrasyonları, 3-15 dakikada 28-52 mcg/ml’ye ulaşır. Haftada bir dozlamayı takiben konsantrasyon, 0.07 – 1.12 μg/ml’dir, birikme oluşmaz. Plazmadaki dFdU konsantrasyonları ortalama terminal faz yarılanma ömrü 65 saattir(33-84 arasında değişir). Ana ilacın % 91 – 98’i dFdU’ya dönüşür. dFdU metabolitinin merkezi kompartımandaki dağılım hacmi, 11-22 L/m2 arasında değişmek üzere ortalama 18 L/m2’dir. Sabit düzeydeki dağılım hacmi, 96-228 l/m2 arasında değişmek üzere 150 L/m2’dir. Yoğun olarak dokulara dağılır. dFdU metabolitinin görünürdeki klerensi 1-4 L/saat/m2 arasında değişmek üzere 2.5 L/saat/m2’dir.   Gemsitabin ve paklitaksel kombinasyon tedavisi Kombinasyon tedavisi, ne gemsitabin ne de paklitaksel farmakokinetiğini değiştirmedi.   Gemsitabin ve karboplatin kombinasyon tedavisi Karboplatinle kombinasyon halinde verildiğinde gemsitabin farmakokinetiği değişmemiştir.   Böbrek yetmezliği Hafif ve orta derecedeki böbrek yetmezliğinin (glomerüler filtrasyon oranı, 30 ml/dak. – 80 ml/dak.) gemsitabin farmakokinetiği üzerine önemli etkisi olmamıştır. 

Farmasötik Form

İnfüzyon için liyofilize toz Beyaz renkli toz.  

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye          Gebelik kategorisi D   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Gemsitabin’in gebelik ve/veya fetus/yenidoğan üzerinde zararlı farmakolojik etkileri bulunmaktadır. GEMKO gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.   Gebelik dönemi Hayvanlar üzerine yapılan çalışmalarda embriyotoksisite ve fetal malformasyon görülmüştür. GEMKO’nun gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili olarak yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle, GEMKO’nun gebelik döneminde kullanımı tavsiye edilmez.   Laktasyon dönemi Gemsitabin anne sütü ile atılmaktadır (süte geçmektedir). GEMKO ile tedavi sırasında emzirme durdurulmalıdır.   Üreme yeteneği / Fertilite  Kadınlarda üreme yeteneği üzerine bir etkisi yoktur. Fertilite çalışmalarında gemsitabin, erkek farelerde hipospermatogeneze neden olmuştur. Bu nedenle gemsitabin ile tedavi edilen erkeklere tedavi süresince ve tedaviden sonra 6 aya kadar çocuk sahibi olmamaları  tavsiye edilir ve gemsitabin ile tedaviye bağlı olarak muhtemel infertilite nedeniyle tedaviden önce spermlerini dondurmaları tavsiyesinde bulunulabilir. 

Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır. Bu tıbbi ürün, kısım 6.6.’da belirtilen çözücü dışında başka tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi:14.10.2010 Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler

Gemsitabin ile tedavi sonucu oluşan yan etkilerin şiddeti ve sıklığı infüzyon hızı, doz ve uygulama zamanları arasındaki süreden etkilenmektedir. Sıklık ölçeği : çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila ≤1/10), yaygın olmayan (≥1/1000 ila ≤1/100), seyrek (≥1/10000 ila ≤1/1000), çok seyrek (≤1/10000).   Kan ve lenf sistemi bozuklukları Çok yaygın : Anemi, lökopeni, trombositopeni, hemoraji, doz sınırlayıcı miyelosupresyon, nötropeni* * Grad 3  nötropeni sıklığı % 19.3 ve Grad 4 % 6’dır. Kemik iliği baskılanması genellikle hafif ile orta şiddetlidir ve çoğunlukla granülosit sayısını etkiler.    Bağışıklık sistemi bozuklukları Çok seyrek                             : Anaflaktik reaksiyonlar   Metabolizma ve beslenme bozuklukları Yaygın olmayan                       : Anoreksi   Sinir sistemi bozuklukları Çok yaygın                            : Ağrı, ateş, somnolans, Yaygın olmayan                      : Baş ağrısı, insomni, serebrovasküler kaza   Kardiyak bozuklukları Çok seyrek                           : Aritmi, konjestif kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü   Vasküler bozuklukları Seyrek                                : Hipotansiyon Çok seyrek                           : Periferal vaskülit, kangren   Solunum, göğüs ve mediastinum ile ilgili bozukluklar Çok yaygın                            : Dispne (genellikle hafiftir ve tedaviye gerek olmadan  geçer) Yaygın                                  : Bronkospazm (genellikle hafif ve geçicidir fakat parenteral tedavi gerekli olabilir.) Yaygın olmayan                      :Akut respiratuar distres sendromu, öksürük, insterstisyel pnömoni, solunum yetmezliği, pulmonar ödem* *Akut respiratuar distres sendromu (ARDS), intertisyel pnömoni veya pulmoner ödem durumlarında GEMKO tedavisi durdurulmalıdır. Destekleyici tedavinin erken dönemde kullanımı durumu iyileştirebilir.   Gastrointestinal bozukluklar Çok yaygın                         : Bulantı, kusma, konstipasyon, ishal, stomatit   Hepatobiliyar bozukluklar Çok yaygın                      : Transaminaz düzeylerinde (AST ve ALT) artış, alkalen fosfataz düzeylerinde artış, bilirubin artışı Seyrek                             :GGT değerlerinde artış Çok seyrek                      : Hepatotoksik reaksiyonlar*, karaciğer yetmezliği   *Gemsitabini tek başına yada potansiyel olarak hepatotoksik diğer ilaçlarla kombine kullanan hastalarda, karaciğer yetmezliği ve ölümle sonuçlanan ciddi hepatotoksisite görülebilir.   Deri ve subkütan doku bozuklukları Çok yaygın                             : Raş, alopesi, pruritus Yaygın olmayan                       : Selülit, rinit, Bülöz cilt lezyonları, deskuamasyon,aşırı terleme   Kas-iskelet sistemi, bağ dokusu bozuklukları Yaygın                                  : Parestezi   Renal ve üriner bozukluklar Yaygın                                 :  Proteinüre, hematüri, BUN değerlerinde artış Yaygın                                 : Kreatinin artışı Yaygın olmayan                      : Hemolitik üremik sendrom, renal yetmezlik*   *Eğer hemoglabin seviyelerinde ani düşüş, serum bilirubin, kreatinin, üre veya LDH değerlerinde yükselme, şiddetli trombositopeni ve/veya böbrek yetmezliği gibi mikroanjiopatik hemolitik anemi belirtileri görülürse GEMKO tedavisi durdurulmalıdır. Renal yetmezlik durumunda, gemsitabin tedavisi sonlandırılmasına rağmen renal yetmezlik geri dönüşsüz olabilir ve diyaliz gerekebilir. Daha önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.   Genel bozukluklar ve uygulama yeri durumları Çok yaygın                                    : Ödem/Periferal ödem*, grip benzeri semptomlar** Yaygın                                          : Ateş, asteni Seyrek                                          : Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları   * Ödem/periferal ödem hastaların %30’unda görülmüştür. Yüz ödemi vakaları da nadiren bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar kardiyak, hepatik veya renal yetmezlik belirtileri ile ilgili değildir ve genellikle gemsitabin tedavisinin kesilmesinden sonra geri dönüşlüdür.   ** En sıklıkla rapor edilen grip benzeri semptomlar ateş, başağrısı, sırt ağrısı, titreme, kas ağrısı, asteni ve anoreksidir. Öksürük, burun akıntısı, kırgınlık, terleme ve uyuma bozuklukları da rapor edilmiştir.   Yaralanma ve zehirlenme Yaygın olmayan                         : Radyasyon toksisitesi

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde: Gemsitabin hidroklorür     1667,47 mg (1400 mg gemsitabin’e eşdeğer) Çözücü ile flakon karıştırıldıktan sonra, hazırlanan çözelti her 1 ml’de 40 mg gemsitabin içerir.   Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür                       315,00 mg (% 0.9)   Sodyum asetat trihidrat          87,50 mg Sodyum hidroksit                  k.m. (2.7-3.3) Mannitol                               1400,00 mg        Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.             

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Gemsitabinin karsinojenik potansiyelini araştırmak için uzun süreli hayvan çalışmaları yürütülmemiştir. Gemsitabin ile in vivo çalışmalarda sitogenetik hasar oluşmuştur. Ayrıca in vitro olarak fare lenfoma ölçümlerinde (L5178Y) mutasyona sebep olmuştur. Gemsitabin erkek farelerde, geri dönüşlü, doz ve kullanım periyoduna dayanan  sperm üretiminde azalmaya (hipospermatogenesis) neden olmuştur. Ayrıca gemsitabinin hayvanlar üzerindeki çalışmaları erkeklerde fertilite üzerinde etkili olurken, kadınlarda fertilite üzerine etkisinin olmadığını göstermiştir.      

Kontrendikasyonlar

GEMKO, gemsitabine ya da bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. GEMKO emzirme döneminde kontredndikedir.  

Kullanım Yolu

Damar içine uygulanır.

Müstahzar Adı

GEMKO 1400 mg infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

İnfüzyon süresinin 60 dakikadan daha fazla uzaması ve önerilen haftalık doz uygulamasından daha sık doz uygulamaları toksisiteyi arttırmaktadır. Gemsitabin, lökopeni, trombositopeni ve anemideki gibi, kemik iliği fonksiyonlarını baskılayabilir. Ancak miyelosupresyon ise doza bağlı toksisite gösterir. Doz azaltılması ile miyelosupresyon ortadan kalkar.   Gemsitabin ile tedavi esnasında hemolitik üremik sendromu (HUS) ve/veya böbrek yetmezliği gibi etkiler oluşabilir. Mikroanjiopatik hemoliz bulguları için hastalar izlenmelidir (bilirubin ve LDH değerlerinde yükselme, retikulositosiz, şiddetli trombositopeni ve/veya böbrek yetmezliği gibi). Renal yetmezlik durumunda, gemsitabin tedavisi sonlandırılmasına rağmen renal yetmezlik geri dönüşsüz olabilir ve diyaliz gerekebilir. Daha önceden böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.   Gemsitabin tek başına yada kombine kullanımında ciddi hepatotoksisite çok nadir de olsa görülmüştür. Karaciğer yetmezliği olanlarda (siroz hikayesi olan, hepatit veya alkolizm hastaları gibi) veya hepatik metastazlı hastalarda gemsitabin uygulanması hepatik yetmezliği şiddetlendirebilir. Gemsitabin tedavisi öncesinde hastaların renal ve hepatik fonksiyonları için testler yapılmalı ve tedaviye başlandıktan sonrada periyodik olarak tekrarlanmalıdır.   Gemsitabin radyosensitif aktiviteye sahiptir. Gemsitabin ile yapılan eş zamanlı ve eş zamansız radyoterapi uygulamalarında radyasyon toksisitesi gözlemlenmiştir. Tüm tümör çeşitleri için gemsitabin ve radyoterapi kombinasyon terapisi uygun doz rejimi hesaplanmamıştır. Gemsitabin ile tedavi, radyoterapinin akut etkisi sonlandıktan sonra yada radyoterapiden en az bir hafta sonra başlatılmalıdır.      Gemsitabin tedavisine başlayan hastalar dikkatli bir şekilde takip edilmelidirler. Hastanın durumunu takip edebilmek için laboratuar verileri elde bulundurulmalıdır. Bu nedenle her gemsitabin doz uygulaması öncesinde hastaların trombosit, lökosit ve granülosit sayıları kontrol edilmelidir. Eğer ilaca bağlı kemik iliği fonksiyon bozukluğu gözlemlenirse, tedavi ertelenmeli yada hafifletilmelidir Periferik kan sayımları gemsitabin tedavisi sona erdikten sonra da düşmeye devam edebilir.   Diğer kemoterapötiklerle kombine ya da ardı ardına yapılan gemsitabin tedavisinde, diğer onkolitiklerde olduğu gibi, kümülatif kemik iliği supresyonu riski dikkate alınmalıdır. Kemik iliği fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda tedaviye dikkatle başlanmalıdır.   Gemsitabin tedavisine başladıktan sonra pulmoner ödem, interstisyel pnömoni ve akut respiratuar distres sendromu (ARDS) gibi ciddi nadiren ölümcül pulmoner etkiler görülmesi halinde gemsitabin tedavisi mutlaka sonlandırılmalıdır. Destekleyici tedavinin erken dönemde kullanımı durumu iyileştirebilir.   Çocuklarda gemsitabin tedavisi ile ilgili çalışma yapılmamıştır.   Geriyatrik popülasyonda klerens yaş ile etkilenir. Bu tıbbi ürün her 1400 mg’lık dozunda yaklaşık 189 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. İçeriğindeki mannitolden dolayı hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:   Over kanseri:   Tek başına kullanım Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz ile uygulamak üzere, 800-1250 mg/m2’dir. Doz her bir 28 günlük kürün 1, 8 ve 15. günlerinde verilmelidir. Ardından bu dört haftalık kür tekrarlanır. Hastada gözlenen toksisiteye bağlı olarak , bu kür sırasında veya kürler arasında doz azaltılmasına gidilebilir.   Kombine kullanım   Başlangıç tedavisi: 1000 mg/m2 gemsitabin intravenöz infüzyonla her 21 günlük periyodun 1 ve 8. günleri uygulanır. Karboplatin, gemsitabin uygulamasından sonra, 21 günlük periyodun 1. günü intravenöz infüzyon yoluyla 4.0 mg/ml’lik AUC dozunda uygulanır. Gemsitabin ve paklitaksel kombinasyonu tedavisinden önce hastaların AGC değeri ≥1500×106/L ve trombosit sayısı ≥100.000×106/L olmalıdır.   Doz ayarlaması: Hastalarda gözlenen toksisiteye göre, devam eden tedavi periyodunda ya da bir sonraki tedavi periyodunda aşağıdaki doz ayarlamaları yapılır:   (Doz ayarlamaları periyodun 8. gününde yapılan AGC ve trombosit sayımlarına dayanmaktadır.) Toplam granülosit sayısı (AGC)   Trombosit sayısı Doz ≥1500×106/L ve ≥100.000×106/L Normal dozun %100’ü 1000-1499×106/L ve/veya 75.000-99.999×106/L Normal dozun %50’si AGC <1000×106/L ve/veya <75.000×106/L Tedavi durdurulur   Ciddi nonhematolojik toksisitede (3. yada 4. derece, alopesi, bulantı ve kusma hariç) : Tedavi durdurulur veya doz % 50 azaltılır. Karboplatin dozunda da ayarlama gerekebilir.   Daha sonraki periyodlar için doz ayarlaması: Aşağıda belirtilen hematolojik toksisite durumlarında gemsitabin dozu 21 günlük periyodun 1. ve 8. günlerinde uygulanmak üzere 800 mg/m2 dozuna düşürülür: 5 günden fazla süre boyunca AGC <500×106/L 3 günden fazla süre boyunca 100×106/L Febril nötropeni Trombosit sayısı <25.000×106/L Toksisite nedeniyle tedavi periyodunun 1 hafta gecikmesi Başlangıç dozunda yapılan doz azaltılmalarının ardından yukarıdaki toksisite durumlarının tekrar görülmesi halinde, 21 günlük periyodun 1. gününde uygulanmak üzere, gemsitabin 800 mg/m2 olarak verilmelidir.   Meme kanseri:   Tek başına kullanım Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon ile uygulanmak üzere, 1000-1200 mg/m2’dir. Doz her bir 28 günlük kürün 1, 8 ve 15. günlerinde verilmelidir. Ardından bu dört haftalık kür tekrarlanır. Hastada gözlenen toksisiteye bağlı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında doz azaltılmasında gidilebilir.   Kombine kullanım   Başlangıç tedavisi: 1250 mg/m2 gemsitabin dozu intravenöz infüzyonla her 21 günlük periyodun 1 ve 8. günleri uygulanır. Paklitaksel, gemsitabin uygulamasından önce, 175 mg/m2 dozunda, 21 günlük periyodun 1. günü 3 saatlik sürede intravenöz infüzyon yoluyla uygulanır. Gemsitabin ve paklitaksel kombinasyonu tedavisinden önce hastaların AGC değeri ≥1500×106/L ve trombosit sayısı ≥100.000×106/L olmalıdır.   Doz ayarlaması: Hastalarda gözlenen toksisiteye göre, devam eden tedavi periyodunda ya da bir sonraki tedavi periyodunda aşağıdaki doz ayarlamaları yapılır: (Doz ayarlamaları periyodun 8. gününde yapılan AGC ve trombosit sayımlarına dayanmaktadır.) Toplam granülosit sayısı (AGC)   Trombosit sayısı Doz ≥1200×106/L ve >75.000×106/L Normal dozun %100’ü 1000-1199×106/L veya 50.000-75.000×106/L Normal dozun %75’i 700-999×106/L ve ≥50.000×106/L Normal dozun %50’si <700×106/L veya <50.000×106/L Tedavi durdurulur   Ciddi nonhematolojik toksisitede (3 yada 4. derece, alopesi, bulantı ve kusma hariç) : Tedavi durdurulur veya doz % 50 azaltılır. Paklitaksel dozunda da ayarlama gerekebilir.   Küçük hücreli dışı akciğer kanseri   Tek başına kullanım Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon ile uygulanmak üzere, 1000 mg/m2’dir. Bu rejim üç hafta süreyle haftada bir kez tekrarlanmalı ve arkasından bir hafta dinlenme dönemine geçilmelidir. Bu dört haftalık siklus daha sonra tekrarlanır. Hastada gözlenen toksisiteye bağlı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında doz azaltılmasında gidilebilir.   Kombine kullanım   Başlangıç tedavisi: Bu hastalarda gemsitabin tedavisi, sisplatin ile kombine olarak, üç haftalık ve dört haftalık iki farklı doz rejimi kullanılarak uygulanır. Dört haftalık periyotta; 1000 mg/m2 gemsitabin dozu intravenöz infüzyonla, her 28 günlük periyodun 1, 8 ve 15. günlerinde uygulanır. Sisplatin 1. gün gemsitabin infüzyonundan sonra 100mg/m2 dozunda intravenöz yoldan uygulanır. Üç haftalık periyotta; 1250 mg/m2 gemsitabin dozu intravenöz infüzyonla, her 21 günlük periyodun 1 ve 8. günlerinde uygulanır. Sisplatin 1. gün gemsitabin infüzyonundan sonra 100 mg/m2 dozunda intravenöz yoldan uygulanır.   Doz ayarlaması: Hastalarda gözlenen toksisiteye göre, devam eden tedavi periyodunda ya da bir sonraki tedavi periyodunda, AGC ve trombosit sayısı değerlerine göre, pankreas kanserinde belirtilen doz ayarlamaları yapılır.   Ciddi nonhematolojik toksisitede (3 yada 4. derece, alopesi, bulantı ve kusma hariç) : Tedavi durdurulur veya doz % 50 azaltılır.   Mesane kanseri:   Tek başına kullanım Önerilen gemsitabin dozu 30 dakikalık intravenöz infüzyon ile uygulanmak üzere, 1250 mg/m2’dir. Doz her bir 28 günlük kürün 1, 8 ve 15. günlerinde verilmelidir. Ardından bu dört haftalık kür tekrarlanır. Hastada gözlenen toksisiteye bağlı olarak, bir kür sırasında veya kürler arasında doz azaltılmasında gidilebilir.   Kombine kullanım   Başlangıç tedavisi: 1000 mg/m2 gemsitabin intravenöz infüzyonla her 28 günlük periyodun 1, 8 ve 15. günleri uygulanır. İntraveziküler instalasyonla, 2000 mg (100 ml NS (normal salin) içerisinde ve 1 saat bekletilerek) 3 hafta haftada iki kere olmak üzere 4 haftalık periyotlarla uygulanır (en az iki tedavi periyodu uygulanmalıdır). Sisplatin, 70 mg/m2 gemsitabin uygulaması ardından, 28 günlük periyodun 1. gününde veya 28 günlük siklusun 2. gününde intravenöz infüzyon yoluyla uygulanır. Ardından bu dört haftalık periyod tekrarlanır.   Doz ayarlaması: Hastalarda gözlenen toksisiteye göre, devam eden tedavi periyodunda ya da bir sonraki tedavi periyodunda doz ayarlamaları yapılır.   Pankreas kanseri    Tek başına kullanım   Başlangıç tedavisi: Tavsiye edilen doz haftada bir 1000 mg/m2 vücut yüzey alanıdır. 7 haftalık siklus süresince haftada bir kez intravenöz infüzyon olarak uygulanmalı ve ardından 1 hafta ara verilmelidir. Daha sonraki siklusta 3 hafta boyunca, haftada bir uygulanmalı ve bir hafta ara verilmelidir.   Doz ayarlaması: Belirtilen başlangıç tedavisini tamamlayan hastalarda, bir sonraki siklusta, AGC ( toplam granülosit sayısı) alt seviyesi >1500×106/L, trombosit alt seviyesi >100.000×106/L ve nonhematolojik toksisite WHO Grade 1 seviyesinden daha düşükse, doz %25 arttırılarak verilebilir. Eğer arttırılan doz, belirtilen parametrelerde, hasta tarafından tolere edilirse, bir sonraki siklusta doz tekrar %20 arttırılabilir. Hastalarda gözlenen toksisiteye göre, devam eden tedavi periyodunda ya da bir sonraki tedavi periyodunda aşağıdaki doz ayarlamaları yapılır: Toplam granülosit sayısı (AGC)  

Raf Ömrü

24 ay. % 0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltme sonrası raf ömrü :24 saat

Ruhsat Numarası(Ları)

226/54

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66 Üsküdar / İSTANBUL Tel. : 0216 492 57 08   Fax : 0216 334 78 88 E-posta: info@kocakfarma.com

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad. No : 64-66 Üsküdar / İSTANBUL Tel. : 0216 492 57 08   Fax : 0216 334 78 88 E-posta: info@kocakfarma.com

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

Flakonları 25oC altındaki oda sıcaklıklarında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak saklayınız. Steril sodyum klorür  çözeltisi (% 0.9’luk) ile hazırlanan süspansiyon 25oC altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır. Hazırlanan çözelti hemen kullanılmalıdır, hemen kullanılmayacaksa 25oC altındaki oda sıcaklıklarında en fazla 24 saat saklanabilir. Hazırlanan çözelti dondurulmamalıdır.

Terapötik Endikasyonlar

Over Kanseri: GEMKO platin ya da taksana dirençli, ileri evre ya da nüks over kanserinde platinle kombine olarak endikedir. Meme kanseri: GEMKO kombine olarak, klinik olarak kontrendike olmadıkça antrasiklin içeren kemoterapinin ardından nükseden metastatik meme hastalarında endikedir. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri: GEMKO sisplatin ile kombine olarak, operasyon yapılamayan, lokal olarak ileri seviyedeki ya da metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların ilk aşama tedavisinde endikedir. Sisplatinin kontrendike olduğu hastalarda tek başına ya da sitotoksik ilaçlarla kullanılabilir. Pankreas kanseri: GEMKO, lokal olarak ileri seviyedeki ya da metastatik  pankreas adenokarsinomlu hastaların ilk aşama tedavisinde endikedir. GEMKO 5-FU’e dirençli pankreas kanseri hastalarında da endikedir. Mesane kanseri: GEMKO platin tedavisi ile kombine olarak, lokal ileri ya da metastatik evre mesane kanserinde endikedir.

Üretici Bilgileri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

Yardımcı Maddeler

Mannitol, sodyum asetat trihidrat, sodyum hidroksit, konsantre hidroklorik asit. Çözücü flakonda; enjeksiyonluk su.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Mannitol Sodyum asetat trihidrat Sodyum hidroksit Konsantre hidroklorik asit Enjeksiyonluk su
(Visited 1 times, 1 visits today)
İçerik faydalı oldu mu?
EvetHayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close Search Window