İlaç SınıfıBeşeri Yerli İlaç
İlaç Alt SınıfıİEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
İlaç FirmasıHITRIZIN
Birim Miktarı 1
ATC KoduR06AE07
ATC AçıklamasıSetirizin
NFC KoduGM
NFC AçıklamasıAğızdan Sıvı Şuruplar
Kamu KoduA03642
Orijinal / Jenerik Türü20 YIl
Satış Fiyatı14,52 TL (2 Mart 2020)
Önceki Satış Fiyatı12,96 TL (18 Şubat 2019)
Barkodu
Kurumun Karşıladığı4,49 TL
Reçete TipiNormal Reçete
Temin Yeriİlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eşdeğer KoduE065C

İlaç Etken Maddeleri

  • setirizin dihidroklorür (5 mg)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

HOLOXAN®, bronş karsinomu, over karsinomu, testis tümörleri, meme karsinomu, yumuşak doku sarkomu, pankreas karsinomu, hipernefroma, endometriyal karsinom ve malign lenfomalar gibi ifosfamid tedavisine duyarlı, cerrahi müdahele yapılamayan malign tümörlerde endikedir.

Endikasyonlar

Intravenöz enjeksiyon için çözelti hazırlamaya uygun toz

Farmakodinamik Özellikler

1 flakon + 25 ml'lik 1 çözücü ampul

Doz Aşımı

Aşırı dozda Setirizin alındığında görülen en belirgin semptom uyku halidir. Böyle hallerde mide yıkanmalı, semptomatik ve  destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu bulunmamaktadır. Diyaliz olabilen bir ajan ile birlikte verilmediği takdirde, ilaç diyaliz ile etkili bir biçimde uzaklaştırılamaz.  

Endikasyonlar

Mevsime bağlı alerjik rinit: Yetişkin ve 2 yaş ve üzerindeki çocuklarda ağaç polenleri, çim, yabani otlar gibi alerjenlerden kaynaklanan mevsimsel alerjik rinitin tedavisinde kullanılır. Hapşırma, burun ve burun arkası akıntısı, burun ve gözde kaşıntı, gözde sulanma ve kızarmayı  içeren semptomların  tedavisinde kullanılır. Kronik alerjik rinit: Yetişkinlerde ve 6 aylık ve üzeri çocuklarda hayvan kepeği, toz mitleri, küf mantarı gibi alerjenlerden kaynaklanan kronik alerjik rinitin tedavisinde kullanılır. Hapşırma, burun ve burun arkası akıntısı, burun ve gözde kaşıntı ve sulanmayı içeren semptomların tedavisinde kullanılır. Kronik ürtiker: Yetişkinlerde ve 6 aylık ve üzerindeki çocuklarda kronik ürtikerin komplikasyonsuz cilt belirtilerini tedavi eder. Ürtikerin oluşumunu, şiddetini, süresini ve kaşıntıyı azaltır.

Farmakodinamik Özellikler

HİTRİZİN Şurup’un etkin maddesi olan Setirizin, hidroksizinin ana metaboliti olan  bir antihistaminiktir. Başlıca etkisini periferal  H1  reseptörleri üzerinde  selektif inhibisyon yaparak gösterir. Antikolinerjik ve antiserotonerjik aktivitelerinin ihmal edilebilir olduğu bildirilmiştir. Setirizin kan-beyin bariyerini aşmamakta, merkezi sinir sistemi üzerinde kayda değer bir etki göstermemekte ve tedavi dozlarında sedasyona yol açmamaktadır. Setirizin, astmalı şahısların histamine karşı gösterdikleri bronş hiperaktivitesini belirgin şekilde azaltır.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon: Setirizin gastrointestinal sistemden süratle emilir ve yaklaşık 1 saat içinde maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Dağılım: Plazma proteinlerine % 93 oranında bağlanır. Setirizinin terapotik konsantrasyonda kandaki serbest fraksiyonunun 25-1000 ng / ml aralığında olduğu saptanmıştır. Metabolizma: İdrarda yaklaşık % 50 oranda değişmemiş ilaç olarak saptanmıştır. Setirizin oksidatif O-dealkilasyonla sınırlı oranda  metabolize olarak, ihmal edilebilir düzeyde bir antihistaminik aktiviteye sahip olan metabolitine dönüşür. Eliminasyon: Ortalama yarılanma ömrü 8.3 saat ve total vücut klerensi yaklaşık 53 ml / dk’dır.

Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü

Her  ml ; 1 mg Setirizin dihidroklorür, Diğerleri : Sakkarin sodyum, Metil paraben, Propil paraben, Frambuaz esansı, ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Sedatiflerle birlikte kullanılmamalıdır. Setirizin; azitromisin, psödoefedrin, ketokonazol, eritromisin ve düşük doz teofilinle  birlikte kullanıldığında önemli bir ilaç etkileşmesi bildirilmemiştir. 400 mg teofilin ile birlikte kullanımında setirizinin klerensinde az miktarda düşmeye neden olmaktadır, daha yüksek dozlarda teofilinin daha büyük etkiler göstermesi muhtemeldir.

Kontraendikasyonlar

İlacın terkibindeki herhangi bir maddeye karşı veya hidroksizine karşı aşırı duyarlılığı olan bireylerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

HİTRİZİN Şurup aç veya tok karnına alınabilir. Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki (30 kg’dan fazla olan) çocuklarda: Günlük doz hastalığın şiddetine göre 5 mg veya 10 mg’ dır. İstenirse bu doz iki eşit kısma bölünerek eşit aralarla (12 saat arayla 5 mg)= 1 ölçek  verilebilir. 6-11 yaş arasındaki çocuklarda: Tavsiye edilen doz hastalığın şiddetine göre günde bir kere 5 mg veya 10 mg ( 3 çay kaşığı )’ dır. 2-5 yaş arasındaki çocuklarda: Tavsiye edilen doz günde bir defa  2,5 mg (yarım çay kaşığı)’ dır. Bu yaş grubunda maksimum doz günde bir defa bir çay kaşığı ( 5 mg )’ a arttılabilir veya 12 saatte bir yarım çay kaşığı ( 2.5 mg ) verilebilir. 6 aylık-2 yaş arasındaki çocuklarda: Tavsiye edilen doz 6 – 23 aylık çocuklar arasında günde bir defa 2.5 mg ( yarım çay kaşığı )’ dır. 12-23 aylık çocuklar arasında maksimum doz 12 saatte bir 2.5 mg ( yarım çay kaşığı ) vermek koşuluyla 5 mg’a çıkarılabilir. Tedavi süresi şikayetlere bağlı olarak doktor tarafından tayin edilmelidir.Saman nezlesinde genellikle 3-6 hafta kullanılması yeterli olmaktadır. Böbrek ve Karaciğer Yetmezliğinde Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarında düşüş gözlenen ( kreatinin klerensi 11-31 ml/dk ), hemodiyalize giren ( kreatinin klerensi < 7 ml/dk), veya karaciğer yetmezliği olan 12 yaş ve üzerindeki hastalarda günde tek doz 5 mg önerilir.  Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan 6-11 yaş arasındaki çocuklarda da benzer olarak düşük doz tavsiye edilir.  2.5 mg ( ½ çay kaşığı ) dozdan daha düşük dozların verilme  güçlüğünden dolayı ve ilacın farmakokinetik bilgilerinin ve güvenli kullanımına dair bilgilerin yokluğu nedeniyle karaciğer ve böbrek yetmezliği olan 6 yaşın altındaki  çocuklarda kullanımı önerilmez.  

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

HİTRİZİN 10 mg / ml, 20 ml Oral Damla HİTRİZİN Film tablet, 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Deva Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1  34303 Küçükçekmece – İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

21.01.1997 – 180 / 99

Saklama Koşulları

25°C’ nin altında (oda sıcaklığında) saklayınız. 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

150 ml’ lik şişeler + 5 ml’ lik ölçek.

Uyarılar/Önlemler

Böbrek yetmezliği olan kimselerde doz yarı yarıya azaltılarak günde 5 mg (1 ölçek) olarak verilmelidir. Setirizinin alkol ve santral sinir sistemi depresanlarıyla birlikte alınması reaksiyon kabiliyetinde azalma ve santral sinir sistemi depresyonuna yol açabileceğinden birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.   Araç ve Makine Kullanımına Etkisi: Vasıta ve dikkat gerektiren alet ve makina kullanan kimselerde uyuşukluk görülebileceğinden gerekli önlem alınmalı ve önerilen günlük doz aşılmamalıdır. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: GEBELİK KATEGORİSİ B’dir. Setirizin’ in hamilelikte ve emzirenlerde emniyetle kullanılabileceğini gösteren yeterli araştırmalar  mevcut  olmadığından, bu şahıslarda kullanılması tavsiye edilmez.

Üretim Yeri

Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Setirizin kullanımı ile sedasyon görülme sıklığı plasebo ile eşit düzeyde olmaktadır. Nadiren uyku hali, ajitasyon, aşırı duyarlılık, baş ağrısı,  ağız kuruluğu ve gastrointestinal  bozukluklar gibi yan etkiler gözlenmiştir. Diğerleri ( < %2 ) : İştahsızlık, dispepsi, susuzluk hissi, hipertansiyon, taşikardi, artralji, dermatit, uyku düzensizlikleri, ödem ( yüz, bacak, periferal, periorbital  bölgelerde veya genel ), kulak uğultusu, idrar retansiyonu.  BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir