Human Albumin %20 Farmatek 100 Ml

İlaç Etken Maddeleri human albumin İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Aşırı dozda ya da yüksek infüzyon hızında Hipervolemi oluşabilir. Aşırı dozdan kaynaklanabilecek aşağıdaki klinik semptomların görülmesi durumunda infüzyon hemen kesilmeli ve diürez ile kardiyak çıktı, klinik durumun derecesine bağlı olarak artırılmalıdır: Kardiyovasküler aşırı yüklemeden kaynaklanan baş ağrısı, solunum güçlüğü, aorta kan toplanması. Artan kan basıncı Artan […]

Read More