Hycamtin Iv 4 Mg 1 Flakon

İlaç Etken Maddeleri topotekan hidroklorür (4 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Hycamtin ile doz aşımı için bilinen bir antidot bulunmamaktadır. Doz aşımının beklenen ilk komplikasyonu kemik iliği supresyonudur. 21 günlük siklusun ilk günü 17.5 mg/m2’lik tek doz rejiminde olan bir hasta 35 mg/m2’lik tek bir doz almıştır. Bu hastada, 14 gün sonra şiddetli nötropeni (en […]

Read More

Hemopene 100 Mg 5 Ml 10 Ampul

İlaç Etken Maddeleri pentoksifilin (100 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı İntoksikasyon semptomları doz ile ilişkili olup, aşırı dozda alındığında kızarma, hipotansiyon, konvülsiyon, uykusuzluk, bilinç kaybı ve ajitasyon gibi belirtiler görülmüştür. Tedavi semptomatik olup, oral yolla alındığında gastrik lavaj ve aktif kömür ile absorbsiyon önlenebilir. Solunum, kan basıncı ve konvülsiyonlar sıkı takip edilir. Aşırı hipotansiyon durumunda […]

Read More

Histogenol 150 Ml Vitamin Surup

İlaç Etken Maddeleri riboflavin (2 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Hytrin’in yüksek dozları hipotansiyona yol açarsa, kardiyovasküler sistemin desteklenmesi birincil önem taşır. Kan basıncının restorasyonu ve kalp atım hızının normalleştirilmesi hastayı sırtüstü yatar durumda tutarak sağlanabilir. Bu önlem yetersiz kalırsa, şok, öncelikle volüm arttırıcılarla tedavi edilmelidir. Gerekirse, takiben vazopressörler kullanılmalıdır ve böbrek fonkSiyonu izlenerek gerektiği […]

Read More

Hipersar Plus 20 Mg/25 Mg 28 Film Tablet

İlaç Etken Maddeleri olmesartan medoksomil (20 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Hytrin’in yüksek dozları hipotansiyona yol açarsa, kardiyovasküler sistemin desteklenmesi birincil önem taşır. Kan basıncının restorasyonu ve kalp atım hızının normalleştirilmesi hastayı sırtüstü yatar durumda tutarak sağlanabilir. Bu önlem yetersiz kalırsa, şok, öncelikle volüm arttırıcılarla tedavi edilmelidir. Gerekirse, takiben vazopressörler kullanılmalıdır ve böbrek fonkSiyonu izlenerek […]

Read More