Bakton 100 Ml Suspansiyon

İlaç Etken Maddeleri trimetoprim (40 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, mental ve görme bozuklukları, ateş, kolit, kemik iliği depresyonu ve karın ağrısı ile ortaya çıkar. Tedavisi semptomatik olup, gastrik lavaj ve zorlu diürez yapılır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları steroidlerle tedaviyi gerektirir. Kalsiyum folinat 3-6 mg dozunda i.m. olarak 5-7 gün verilir. […]

Read More

Balance Sleep Safe %1,5 Glukoz 1,75 Mmol/L Kalsiyum Periton Diyaliz Solusyonu 3000 Ml

İlaç Etken Maddeleri sodyum klorür İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Solunum yolları açık tutulmalı, su, elektrolit, asid baz dengesi sağlanmalıdır. Eksitasyon, delirium, konvulsiyonlar varsa; intravenöz diazepam. Hipotansiyon ve şok halinde; intravenöz Noradrenalin veya Metaraminol enfüzyonu. Solunum depresyonu varsa; suni solunum veya respiratör Şiddetli antimuskarinik belirtilere karşı; yavaş intravenöz Fizostigmin 0.5-2 mg, dakikada 1 mg’ ı geçmemek […]

Read More

Bioptan Draje 30 Dr

İlaç Etken Maddeleri propifenazon (250 mg) İlaç Prospektüsü BIOPTAN DRAJE 30 DR Prospektüs bilgileri henüz yayınlanmamış.

Read More

Baypress 10 Mg 30 Tablet

İlaç Etken Maddeleri nitrendipin (10 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı – Endikasyonlar BETOPTIC Steril Oftalmik Solüsyon’un intraoküler basınç azaltıcı etkiye sahip olduğu gösterilmiştir ve aşağıda belirtilen durumların tedavisinde endikedir: Kronik açık açılı glokomlu hastalar Yüksek intraoküler basınçlı (oküler hipertansif) hastalar Beraberinde solunum yolu hastalığı da bulunan glokomlu veya oküler hipertansiyonlu hastalar Çeşitli ilaçlarla antiglokom tedavi […]

Read More

Betaferon 0,3 Mg 15 Flakon

İlaç Etken Maddeleri interferon beta-1b (0,3 mg) İlaç Prospektüsü Doz Aşımı Hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Arkasından aktif kömür bulamacı verilir. Solunum yolları açık tutulur. Vital belirtiler ve EKG yakından izlenmelidir. Hastaya durumunun gerektirdiği semtomatik ve destekleyici tedavi yapılır. İntoksikasyon belirtileri : bulantı, kusma, başağrısı, eksitasyon, hipertansiyon, aritmi, taşıkardi, titreme, sinirlilik ve idrar tutukluğudur. Endikasyonlar […]

Read More

Boneplus D3 150 Mg/2800 Iu 3 Efervesan Tablet

İlaç Etken Maddeleri risedronat sodyum (150 mg) İlaç Prospektüsü Ambalajın Niteliği Ve İçeriği 3 efervesan tablet strip ambalajda, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır. Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur. İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller İlacın […]

Read More